Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Biuro Rady i Zarządu

 

Biuro Rady i Zarządu


 

Naczelnik Biura Rady i Zarządu

Piotr Borowiec

22 738 15 26 piotr.borowiec@powiat.pruszkow.pl

 

 

Z-ca Naczelnika Biura Rady i Zarządu

Krzysztof Bukowski

22 738 15 24 krzysztof.bukowski@powiat.pruszkow.pl


 

Struktura organizacyjna biura składa się z następujących zespołów i stanowisk:

 1. zespołu ds. obsługi organów kolegialnych Powiatu Pruszkowskiego;
 2. zespołu ds. kadr;
 3. zespołu ds. komunikacji społecznej, kultury i promocji;
 4. wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacji pozarządowych.


 

Kierownik zespołu ds. obsługi organów kolegialnych Powiatu Pruszkowskiego

Zygmunt Laskowski

22 738 14 76 zygmunt.laskowski@powiat.pruszkow.pl


 


 

Kierownik zespołu ds. kadr

Elżbieta Drewczyńska

22 738 14 72 elzbieta.drewczynska@powiat.pruszkow.pl


 


 

Kierownik zespołu ds. komunikacji społecznej, kultury i promocji

Edyta Nowak

22 738 14 48 edyta.nowak@powiat.pruszkow.pl

 

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. organizacji pozarządowych

Główny specjalista

Renata Białoszewska

22 738 14 58 renata.bialoszewska@powiat.pruszkow.pl


 


 

Pełnomocnik Starosty ds. relacji z organizacjami pozarządowymi

Dariusz Jańczy

dariusz.janczy@powiat.pruszkow.pl

 


 


 

Ad.1) Do zadań zespołu ds. obsługi organów kolegialnych Powiatu Pruszkowskiego należy
w szczególności:

  1. prowadzenie dokumentacji pracy Zarządu Powiatu i Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, w tym: merytoryczne i techniczne przygotowanie, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz dokumentowaniem posiedzeń Zarządu Powiatu, sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu;

  2. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu oraz ich publikacja.

  3. monitorowanie realizacji uchwał i decyzji Zarządu Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w zakresie dotyczącym Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;

  4. monitorowanie właściwej realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu zarządzeń, decyzji i poleceń Starosty;

  5. przygotowywanie dokumentacji oraz koordynowanie współpracy pomiędzy organami Powiatu i komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz podmiotami zewnętrznymi;

  6. monitorowanie realizacji programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego;

  7. wykonywanie pozostałych zadań z zakresu obsługi Zarządu Powiatu i Rady Powiatu wynikających z przepisów prawa w tym ustaw i statutu powiatu;

8) obsługa sekretarska Zarządu Powiatu.


 

Ad.2) Do zadań zespołu ds. kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 2. prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem placówek oświatowo-wychowawczych;

 3. analiza stanu gospodarowania etatami i funduszem płac, prowadzenie i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniem pracowników starostwa;

 4. prowadzenie archiwum akt osobowych;

 5. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

 6. przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie ich rejestru;

 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych starostwa dotyczących spraw pracowniczych;

 8. prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;

 9. prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;

 10. prowadzenie spraw z zakresu okresowych ocen kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

 11. prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych.


 

Ad.3) Do zadań zespołu ds. komunikacji społecznej, kultury i promocji należy
w szczególności:

1) utrzymywanie relacji z mediami;

  1. monitorowanie prasy i mediów pod kątem informacji dotyczących Powiatu;

  2. administrowanie treścią na stronie internetowej i innych publikatorach Powiatu;

  3. opiniowanie wniosków o przyznanie patronatu honorowego Starosty oraz wsparcie merytoryczne dla działań podmiotów objętych patronatem honorowym;

  4. inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze komunikacji społecznej;

  5. prowadzenie działań z zakresu promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu;

  6. organizowanie wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, okolicznościowych
   i rocznicowych, w tym imprez masowych oraz ich dokumentowanie;

  7. prowadzenie spraw związanych z promocją turystyki na terenie Powiatu;

  8. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej ;

  9. prowadzenie spraw z zakresu obsługi reprezentacyjnej Zarządu Powiatu i prezydium Rady Powiatu;

  10. inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze kultury i promocji.


 

Ad.4) Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacji pozarządowych należy
w szczególności:

1) organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;

  1. stwarzanie dogodnych warunków dla organizacji społecznych i pozarządowych
   w obszarze odpowiedzialności Zarządu Powiatu;

  2. inicjowanie i utrzymywanie relacji z osobami i podmiotami istotnymi w obszarze organizacji pozarządowych.

Źródło robocze: U:\ZARZĄDZENIA STAROSTY\zarządzenia 2018 (wer. z załącznikiem)

Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Biura Rady i Zarządu.

 

Źródło robocze: http://bip.powiat.pruszkow.pl/?c=4391

 

Regulamin Pracy - grudzień 2016 (884.7kB)

 

 

Regulamin wynagradzania (934.4kB)

 

 

Regulamin oceny kwalifikacyjnej (1.5MB)

 

 

Regulamin podnoszenia kwalifikacji Zarządzenie 31 z dn 4-09-2017 (273.4kB)

 

 

Uchwała Nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.

Aktualizacja 2017.

 

 

Urlop (52.2kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szwech
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Brak danych
Data wprowadzenia:2008-01-07 00:00:00
Opublikował:H.Gorczyńska
Data publikacji:2008-01-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2018-05-08 13:36:41
Ilość wyświetleń:10640

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij