Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje, kontakty, adresy...

Wydziałem Geodezji i Katastru kieruje: 

Monika Olczyk-Twardowska


Wydział Geodezji i Katastru informuje, że od  7 lipca 2012 roku wszelkie imienne adresy mailowe pracowników Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie będą nieaktywne. Korespondencję prosimy kierować na adres: geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl.

 

Wydział Geodezji i Katastru informuje również, że jako załączniki do wniosków powinny być dołączane oryginały dokumentów bądź też odpisy dokumentów poświadczone przez uprawnioną do takich czynności osobę, czyli notariusza, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego bądź adwokata występującego jako pełnomocnik w sprawie - na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

W zakładce Podania, wnioski, komunikaty wydziału zamieszczono informację dla rzeczoznawców majątkowych. Prosimy o zapoznanie się tymi informacjami przed złożeniem wniosku .

W związku z wejściem w życie dnia 31 grudnia 2013 roku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) przygotowany został formularz wykazu zmian budynkowych, który pozwoli na wpisanie wszystkich formularzy wymaganych rozporządzeniem.      Plik do pobrania tutaj.

 

Wydział Geodezji i Katastru:

kancelaria             tel. (22) 738 15 14

                              tel. (22) 738 15 15

 

REFERAT KATASTRU

referatem kieruje:  Beata Szydłowska-Rolka................tel. (22) 738 15 72

 

aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

gmina Michałowice, miasto Pruszków obręby nr 20-22...........tel. (22) 738 15 70

gmina Brwinów, gmina Nadarzyn, miasto Pruszków obręby nr 23-28,

 miasto Brwinów tel. (22) 738 15 73

miasto Piastów, miasto Pruszków obręby nr 1-19 .................tel. (22) 738 15 72

gmina Raszyn......................................tel. (22) 738 15 70, 738 15 72, 738 15 73

wyrysy z operatu ewidencji gruntów......................................tel. (22) 738 15 49

prowadzenie mapy ewidencji gruntów...................................tel. (22) 738 15 78

 

postępowania administracyjne ..............................................tel. (22) 738 15 80

.

REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

referatem kieruje: Sławomir Leczkowski .................................tel. (22) 738 15 11

 

obsługa interesanta............................................................tel. (22) 738 15 19

 

aktualizacja mapy zasadniczej

gmina Michałowice, gmina Brwinów........................................tel. (22) 738 15 11

gmina Brwinów, gmina Michałowice, m. Brwinów...................tel. (22) 738 15 17

gmina Nadarzyn, gmina Raszyn.............................................tel. (22) 738 15 12

 

obsługa powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

gmina Raszyn, m. Piastów, m. Pruszków, m. Brwinów............tel. (22) 738 15 21

gmina Nadarzyn, gmina Michałowice, gmina Brwinów.............tel. (22) 738 15 25

 

 


 

Godziny pracy Wydziału:

  • poniedziałek                                      8 00 -  1600   *  
  • wtorek,środa,czwartek,piątek              8 00 - 1600

 * dyżury pracowników w poniedziałki do godz. 1800 w sali obsługi interesanta 

UWAGA!!!

KASA Starostwa czynna w poniedziałek do 17.30, w pozostałe dni robocze do 15.30 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat numerów ksiąg wieczystych można uzyskać na stronie

internetowej: www.kw.info.pl

 

Informacje na temat numerów działek można uzyskać na stronie

internetowej www.igeomap.pl

 


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

1.Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:
 

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

 Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego

1

 Za pierwszą działkę, budynek lub lokal

 120,00 złotych

2

 Za każdą następną działkę, budynek lub lokal

 dodatkowo 12,00  złotych

 Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków,

 rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

3

 Za pierwszą działkę, budynek lub lokal

 12,00 złotych

4

 Za każdą następną działkę, budynek lub lokal

 dodatkowo 6,00 złotych

1.Opłaty określone w tabeli oblicza się w ramach jednego wykonanego dokumentu.
2.Tabela określa opłaty za wykonanie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wyrysów i wypisów upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym.
3.Nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
4.Stosowanie opłat określonych w tabeli w lp. 1 i 2 wyklucza stosowanie opłat określonych w lp. 3 i 4.
5.Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, dla celów innych niż określono w ust. 3, za każdą działkę, budynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera się opłatę określoną w tabeli w lp. 4, stosując współczynnik 0,6.
6.Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści w celu sporządzenia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pobiera się opłatę w wysokości 1,80 zł za każdą działkę.
7.Opłata określona w ust. 7 obejmuje koszty sporządzenia jednego egzemplarza dokumentu w ramach jednego zamówienia.
8.Wysokość opłaty określonej w ust. 7 za każdy następny egzemplarz tego samego dokumentu wydanego w ramach jednego zamówienia ustala się, stosując współczynnik 0,5.
9.Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez stronę zamówienia na wykonanie wyrysu i wypisu lub wypisu. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.
10.Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.
11.Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE INFORMACJI
Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie

 Lp.

 Rodzaj opracowania  

Opłata

 Poświadczenie opracowania

1

 Pierwszy arkusz

 7,00 złotych za arkusz A4

2

 Następne arkusze

 1,50 złotego za każdy następny arkusz A4

W przypadku:
1)formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu A4;
2)nadania przedłożonym materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym wysokość opłaty ustala się według powyższej tabeli, stosując współczynnik 2,0, bez względu na format poświadczanych materiałów;
3)poświadczania za zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków dokumentów, bez nadania cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym, wysokość opłaty ustala się według powyższej tabeli.

Dane w postaci dokumentu lub kopii

1

 Dane o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

 4,00 złote za każdą działkę, budynek lub lokal

2

Kopia dokumentu z zasobu

 7,00 złotych za każdy arkusz A4

 

Informacje dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości

 1 

 Udostępnianie dokumentów powszechnej taksacji

 25,00 złotych za każdy obręb

 

 
W przypadku formatu większego od A4 w opłatach, gdzie jednostką jest format A4, jej wysokość ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu.

 

Podstwa prawna:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
 
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
(Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Konto:

Geodezja Powiat Pruszkowski

Bank PEKAO S.A.

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

 


 

Do zadań Referatu Katastru należy w szczególności:

1. bieżąca sktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,

2. wydawanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,

3. prowadzenie rejestru cen nieruchomości,

4. prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5. uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

 

Do zadań Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania,

3. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

4. udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5. zakładanie osnów szczegółowych,

6. ochrona znaków geodezyjnych.

 

Załączniki

wykaz zmian budynkowych (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".