Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Obwieszczenia publiczne

 

 1. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 września 2017 roku, decyzją nr 1518/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na przebudowę budynku handlowo-usługowego "Biedronka" na działce nr ew. 373/17 obr. 0001 w Piastowie.

 2. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 września 2017 r., decyzją nr 1731/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na działkach nr ew. 192, 193/17, 193/22, 575/1 obr. Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

 3.  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 października 2017 r. decyzją nr 1783/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowych do budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 5, 7/2, 10, 12, 14, 178/1, 178/2, 239/1, 239/2, 184/1, 187/4, 187/3, 190, 218, 219, 220/1, 220/2 obr. 14 i dz. nr ew. 42/1, 52/2, 59, 113, 114, 117, 119, 157, 161/1, 161/2 obr. 13 przy ul. Sportowej w Brwinowie, gm. Brwinów.

 4. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 października 2017 roku, decyzją nr1890/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1565A na dz. nr ew. 62/1 obręb 18 w Brwinowie.

 5. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 31 października 2017 r. decyzją nr 1915/2017 udzielono pozwolenia na rozbiórkę   sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN w dz. nr ew. 55, 56, 57, 58, 76, 81, 82/3, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 85/1, 85/2, 85/5, 85/6, 86, 87, 88/3, 88/4, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 89/3, 89/8, 89/9, 90, 91, 92/20, 92/21, 92/22, 96, 97, 98/3, 116, 117, 118/1, 185, 186/2, 187/3, 190/1, 190/3, 195, 201/4, 201/9, 201/10, 202, 206, 207, 208/1, 209/4, 209/5, 209/6, 211/3, 343, 355/1, 355/2, 355/4, 355/5, 360/1, 360/11, 361, 362/2, 362/4, 363/3, 364/2, 365/6, 366/1, 367, 369/8, 370/2, 371, 372/8, 372/9, 384/8, 384/9, 384/20, 384/21, 384/33, 384/49, 384/51, 384/58, 384/60, 387/3, 387/4, 387/6, 388/9, 388/17, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/8, 391/9, 391/14, 394/7, 394/9, 394/10, 394/11, 394/15, 395/1, 395/4, 395/8, 395/10, 520/1, 520/2, 525/2, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/8, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13, 550/14, 550/15, 550/16, 550/17, 551/1, 551/2, 551/3, 551/13, 552, 558, 565 w miejscowości Żółwin, gmina Brwinów.  

 6. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 10 listopada 2017 r., decyzją nr 1979/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 368/17 obr. Rusiec, gmina Nadarzyn.

 7. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 listopada 2017 r. postanowieniem nr 1899/2017 odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa ze zbiornikami i skrzynkami rozsączającymi) na dz. nr ew. 192/1 obręb 03 w Piastowie.

 8. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 4 grudnia 2017 r., decyzją nr 2113/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku  mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 196/9 i 196/5 obr. Stara Wieś, gmina Nadarzyn.

 9. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 4 grudnia 2017 r., decyzją nr 2115/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na dz. nr ew. 85/18 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 10. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 14 grudnia 2017 r., decyzją nr 2171/2017 umorzono postępowanie administracyjne na wniosek inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa ze zbiornikami i skrzynkami rozsączającymi) na dz. nr ew. 192/1 obr. 03 w Piastowie.

 11. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 19 grudnia 2017 r. decyzją nr 2194/2017 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE w celu zasilania budynków jednorodzinnych na działkach  nr ew. 81/1, 55/1, 51/17, 51/13, 51/14, 51/15 obr. Rozalin, gmina Nadarzyn.

 12. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 3 stycznia 2018 r. decyzją nr 10/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej na działce  nr ew. 83/40 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 13. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 9 stycznia 2018 roku, decyzją nr 38/2018 zatwierdzono projekt budowlany i  udzielono pozwolenia na przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE S.A. 15412/1809_Biskupice_A2, polegającą na instalacji urządzeń, w tym konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na istniejącej wieży stalowej na dz. nr ew.  100 w miejscowości Biskupice, gmina Brwinów.

 14. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 stycznia 2018 roku, decyzją nr 112/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia O40 PE w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 609/2, 617/24, 1033 obręb Wolica, gmina Nadarzyn

 15. Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2018 roku.
  Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 5 lutego 2018 roku postanowieniem nr 187/2018 z urzędu sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 10/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej na działce  nr ew. 83/40 obr. Dawidy Bankowe, gmina Raszyn.

 16. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 20 lutego 2018 roku, decyzją nr 277/2018 umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Pruszkowie na dz. nr ew. 305/1, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/8, 305/9, 309/1, 305/7, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/8, 309/2 obręb 18, według projektu zamiennego

 17. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 21 lutego 2018 roku, decyzją nr 286/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścia usługową w parterze oraz garażem podziemnym na dz. nr ew. 179 obr. 0021 w Pruszkowie.

 18. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 22 lutego 2018 roku, decyzją nr 298/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę  słupowych stacji transformatorowych SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na dz. nr ew. 536/12, 146, 537, 148/2  położonych w miejscowo?ci Owczarnia - ul. Żółwińska oraz na dz. nr ew. 31, 16, 32, 211/2, 12/3, 12/5, 12/9, 33/3, 34, 35/5, 45/6, 48/19, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 216/1, 94/3, 116, 117, 36/4, 36/6, 37/1, 37/6, 37/3, 38/1, 38/2, 19/6, 19/7, 22/74, 22/32, 22/33, 22/67, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 21, 212, 22/19, 22/31, 22/70, 22/71, 22/55, 22/76, 22/41, 22/42  położonych w miejscowo?ci Żółwin - ul. Nadarzyńska, ul. Wodna, ul. Kasztanowa, ul. Szkolna i ul. Polna,  gmina Brwinów.

 19. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 lutego 2018 roku, decyzją nr 309/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia O 40 PE w celu zasilenia budynków jednorodzinnych, na działce nr ew. 285/4 obręb 0011 położonej w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn.

 20. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 lutego 2018 roku, decyzją nr 312/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę słupowych stacji transformatorowych SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Kazimierzowskiej, ul. Książenickiej na dz. nr ew. 129/5, 183/3, 183/31, 183/33, 183/35, 183/37, 183/39, 183/10, 183/11, 183/2, 183/26, 183/28, 183/30, 197, 198/5, 198/4, 199/9, 201, 209/1, 211/1, 206/1, 213/3, 213/4, 214/2, 214/1, 214/5, 214/8, 215/1, 265, 295, 299, 293/8, 293/5, 293/4, 280/1, 280/3, 280/4, 281, 129/3, 458/4, 458/3, 302, 305/14, 305/20, 305/25, 308/20, 308/19, 308/23, 308/24, 321/1, 319/2, 316/2, 316/3, 317, 323/1, 314/3, 340/20, 340/18, 340/47, 340/40, 340/48, 340/5, 344/14, 406/3, 613, 410, 413/5, 413/7, 414/10, 414/14, 414/3, 415, 416/1, 416/2, 419/7, 420/5, 421, 422/18, 422/9 obręb 0016 w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów

 21. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 26 lutego 2018 roku, decyzją nr 319/2018 udzielono pozwolenia na rozbiórkę słupowej stacji transformatorowej SN-15 kV/nN-0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV i nN-0,4 kV przy ul. Żółwińskiej na dz. nr ew. 120/18, 175/2, 174/2, 173, 172/1, 171/3, 170, 169/2, 169/1, 169/3, 575, 574, 167/3, 167/2, 166/2, 166/1, 166/8, 165/7, 165/1, 164/2, 164/18, 164/3, 120/5, 107/11 położonych w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów.

 22. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 28 lutego 2018 roku, decyzją nr 328/2018 udzielono pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu wraz z ziemnymi odcinkami instalacji gazu (przy ul. Chopina i ul. Daszyńskiego) na dz. nr ew. 168, 173, 304, 306, 476, 314, 316, 317, 321, 322, 329, 332, 153/2, 480, 481/2, 358/11, 471/3, 472, 151, 358/7, 144, 358/10, 358/12, 358/13, 323/3, 346/5, 346/7, 142/21 obr. 19 i dz. nr ew. 141, 385/3, 286, 237, 253/2, 253/3, 139/1, 139/2, 139/3, 250/11, 250/12, 385/6 obr. 21 w Pruszkowie

 23. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 1 marca 2018 roku, decyzją nr 338/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 85/18 obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 24. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 21 marca 2018 roku, decyzją nr 480/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gmina Brwinów.

 25. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 27 marca 2018 r., decyzją nr 515/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na  przebudowę stacji bazowej BT16281 Pruszków Żbikówka, polegającą na wzmocnieniu konstrukcji wieży wraz z wymianą anten nadawczo-odbiorczych na dz. nr ew. 321/19 obręb 11 w Pruszkowie 

 26. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku, decyzj± nr 683/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastruktur± towarzysz±c± (kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem i skrzynkami rozsz±czaj±cymi) na dz. nr ew. 192/1 obręb 03 w Piastowie

 27. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, pismem znak WA.6740.1.1104.2017.BK.MCz przekazano do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 480/2018 z dnia 21 marca 2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gmina Brwinów.

 28. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 14 maja 2018 roku, decyzją nr 800/2018 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze WAR1254B wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ew. 279/4 w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn. 

 29.  

 30. Stosownie do dyspozycji art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż w dniu 23 maja 2018 roku, decyzją nr 877/2018 Starosta Pruszkowski odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kVwraz ze słupami SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN-15kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami nN-0,4kV, budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV ul. Jodłowa, Komorowska dz. nr ew. 183/2, 580, 518/10, 509/14, 589/30, 586/11, 516/39, 515/12, 581/12, 518/1, 509/11, 509/13, 519 obr. Strzeniówka oraz odmówił udzielenia pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, rozbiórkę słupowej stacji SN/nN dz. nr ew. 183/2, 509/11, 581/12, 509/12, 509/13, 510, 511/1, 511/2, 512, 513/1, 513/2, 514/2, 515/9, 515/10, 515/11, 516/22, 516/23, 516/1, 516/2, 517/1, 517/9, 518/1, 518/9, 519, 580, 589/30 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn.

Załączniki

Untitled_05022018_103153 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_20022018_152344 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_21022018_150054 (256.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_22022018_151416 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23022018_132924 (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23022018_140502 (220.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_26022018_152925 (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_28022018_140736 (231.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_01032018_124636 (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_21032018_124155 (287.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WA.6740.4.61.2017_DECYZJA_515_27032018_134010 (295.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja 683-2018 (239.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_25042018_141555 (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_15052018_083619 (307.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Untitled_23052018_111124 (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data wprowadzenia:2017-09-01 12:11:17
Opublikował:Aleksandra Zaleska-Peruga
Data publikacji:2017-09-01 12:14:55
Ostatnia zmiana:2018-05-23 16:06:02
Ilość wyświetleń:1574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij