Zamknij okno Drukuj dokument

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Renata Bućko tel:  0-22 490-99-07      fax: 0-22 490-99-08

adres:05-800 Pruszków, ul. Staszica 4

E-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl

 

Godzina Pracy Inspektoratu:  

Szanowni Interesanci,
w związku z pracami porządkowymi Kancelaria w dniach 15.12.2017r. (piątek) czynna w godz. 08:00 - 12:00,18.12.2017r. (poniedziałek)  czynna w godz. 12:00 – 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż ze względu na wyjazd służbowy Pani Renaty Bućko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego do terenów dotkliwych nawałnicami oraz ze względu na liczne zwolnienia lekarskie i okresy urlopowe w dniach 28.08.2017r. do 01.09.2017r. mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu tut. Inspektoratu za które przepraszamy.

Poniedziałek - Pi±tek (8.00 - 16.00)

Punkt Podawczy ul. Drzymały 30

Poniedziałek (8.00-18.00)
Wtorek-Piątek (8.00-16.00)

Informujemy, iż na podstawie zarz±dzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.03.2017r., 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017r. będ± w urzędach administracji rz±dowej dniami wolnymi od pracy.
W zwi±zku z tym PINB na ul. Staszica 4 oraz punkt podawczy PINB na ul. Drzymały 30 w Pruszkowie będ± nieczynne.  
W zamian dniami pracy będ± soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września br.

--------------------------------------------------------------------------

 Informacja

Od dnia 17.10.2016r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w  Pruszkowie z siedzib± przy ul. Staszica 4 (budynek Straży Pożarnej) wraz z kancelari± czynne s± od poniedziałku do pi±tku w godz. 8.00-16.00.

Punkt podawczy PINB w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Drzymały 30 pozostaje nieczynny do odwołania.

Wpłaty za opłatę skarbow± można uiszczać:
-w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego14/16   39 1060 0076 0000 3210 0018 0098


UWAGA! BUTLE GAZOWE

 

UWAGA! CZAD
NIEWIDZIALNY ZABÓJCA- nie zapomniałeś o sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) ART. 62 ust.1 litera C Prawa budowlanego.


 

KOMUNIKAT

Rozpocz±ł się sezon jesienno-zimowy, powoduje to występowanie zagrożeń zwi±zanych z eksploatacj± instalacji grzewczych. Przypominam właścicielom/ zarz±dcom obiektów budowlanych o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zachęcam do instalacji czujek czadowych informuj±cych o podwyższonym stężeniu tlenku węgla.
Zgodnie z obowi±zuj±ącymi przepisami Prawa Budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby maj±ce kwalifikacje mistrza w rzemio¶śle kominiarskim lub osoby posiadaj±ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stoj±cych oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ci±g kominowy jest wymuszony prac± urz±dzeń mechanicznych, tylko osoby posiadaj±ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Właściciele i zarz±dcy obiektów maj± obowi±zek usuwania zanieczyszczeń występuj±cych w przewodach dymowych i spalinowych (z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).


 

Uwaga ważne !!!

W zwi±zku z pojawiaj±cymi się licznymi przypadkami podszywania się oszustów pod pracowników inspektoratu nadzoru budowlanego, informujemy, że przeprowadzane przez inspektorów kontrole odbywaj± się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Kontrole budów s± przeprowadzane bez zapowiedzi. W każdym przypadku osoby kontroluj±ce posiadaj± ważne legitymacje służbowe. W razie wyst±pienia podejrzanych sytuacji prosimy o kontakt z tut. inspektoratem oraz z najbliższym  komisariatem policji.


 

 

pliki do pobrania

 

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 tj. z późn. zm.).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ogłasza nabór na stanowisko Referent administracyjny. Wymagane dokumenty znajdują się poniżej w załącznikach. Termin składania dokumentów trwa do dnia 25.01.2018r.

Załączniki

Oświadczenie Inspektora nadzoru (15.5kB)    
KARTA EWIDENCYJNA D.S. STATYSTYCZNYCH (146.3kB)    
UWAGA (21kB)    
Zima (348.3kB)    
Oświadcznie o podjęciu obw. kierownika budowy (26.5kB)    
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (28.5kB)    
Oświadcznie końcowe kierownika budowy (38.5kB)    
Ruch budowlany 2015 (239.3kB)    
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie(2) (53kB)    
oświadczenie o braku sprzeciwu organów (158.7kB)    
Ruch budowlany 2016 r (261.4kB)    
KOMUNIKAT (23kB)    
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu (13.6kB)    
Zawiadomienie o zakończeniu budowy(3) (55kB)    
Uwaga na butle gazowe (759.5kB)    
Scan (221.6kB)    
Nabór Ogłoszenie (31kB)    
Nabór- oswiadczenia_w_zwiazku_z_ubieganiem_sie_o_stanowisko_niebedace_wyzszym_stanowiskiem_w_sluzbie_cywilnej (15.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Joanna Mularska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Mularska
Data wprowadzenia:2013-02-08 14:28:35
Opublikował:Joanna Mularska
Data publikacji:2013-02-08 14:46:18
Ostatnia zmiana:2018-01-10 12:17:40
Ilość wyświetleń:51526