Zamknij okno Drukuj dokument

Sesje Rady Powiatu 2014-2018

 

Uprzejmie zapraszam na XLVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30  (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:
1.Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wnioski do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 /BR-547/18/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BRZ-505/18/, materiał radni otrzymali wcześniej).
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2017 rok /BR-548/18/.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-549/18/.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-550/18/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony /BR-551/18/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2017 /BR-552/18/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju /BR-553/18/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie /BR-554/18/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia /BR-556/18/.
14.Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie za 2017 rok /BRZ-504/18/.
15.Informacja Nr 38/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 24 maja 2018 roku do 14 czerwca 2018 roku /BR-555/18/.
16.Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
17.Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
18.Zamknięcie obrad.


                                                                    Przewodnicząca
                                                          Rady Powiatu Pruszkowskiego

                                                                   Maria Makowska

 

Załączniki

Protokół I sesja 01_12_2014 do BIP (5.1MB)    
Protokół II sesja 30_12_2014 do BIP (1.1MB)    
Protokół IV sesja 30_01_2015 do BIP (869.5kB)    
Protokół III sesja 14_01_2015 do BIP (303.3kB)    
Protokół V sesja 24_02_2015 do BIP (742.9kB)    
Protokół VI sesja 31_03_2015 do BIP (1MB)    
Protokół VII sesja 28_04_2015 do BIP (843.8kB)    
Protokół VIII sesja 26_05_2015 do BIP (2MB)    
Protokół IX sesja 30_06_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół X sesja 28_07_2015 do BIP (359.1kB)    
Protokół XI sesja 25_08_2015 do BIP (1.3MB)    
Protokół XII sesja 29_09_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół XIII sesja 27_10_2015 do BIP (14.7MB)    
Protokół XIV sesja 04_11_2015 do BIP (1.1MB)    
Protokół XV sesja 24_11_2015 do BIP (13.8MB)    
Protokół XVI sesja 14_12_2015 do BIP (8.9MB)    
Protokół XVII sesja 16_12_2015 do BIP (2.3MB)    
Protokół XVIII sesja 29_12_2015 do BIP (13.7MB)    
Protokół XIX sesja 23_02_2016 do BIP (11.8MB)    
Protokół XX sesja 22_03_2016 do BIP (6.7MB)    
Protokół XXI sesja 26_04_2016 do BIP (9MB)    
Protokół XXII sesja 24_05_2016 do BIP (1.8MB)    
Protokół XXIII sesja 28_06_2016 do BIP (2.9MB)    
Protokół XXIV sesja 30_08_2016 do BIP (903.6kB)    
Protokół XXV sesja 27_09_2016 do BIP (1.1MB)    
Protokół XXVI sesja 25_10_2016 do BIP (893.4kB)    
Protokół XXVII sesja 29_11_2016 do BIP (927.5kB)    
Protokół XXVIII sesja 22_12_2016 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXIX sesja 07_02_2017 do BIP (1.4MB)    
Protokół XXX sesja 28_03_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXI sesja 25_04_2017 do BIP (811.3kB)    
Protokół XXXII sesja 30_05_2017 do BIP (2.4MB)    
Protokół XXXIII sesja 27_06_2017 do BIP (2.5MB)    
Protokół XXXIV sesja 17_07_2017 do BIP (443.1kB)    
Protokół XXXV sesja 29_08_2017 do BIP (2.1MB)    
Protokół XXXVI sesja 13_09_2017 do BIP (356.8kB)    
Protokół XXXVII sesja 26_09_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXVIII sesja 04_10_2017 do BIP (589.6kB)    
Protokół XL sesja 28_11_2017 (1.4MB)    
Protokół XXXIX sesja 24_10_2017 (1.4MB)    
Protokół XLI sesja 19_12_2017 do BIP (872.5kB)    
Protokół XLII sesja 20_02_2018 do BIP (1.9MB)    
Protokół XLIII sesja 27_03_2018 do BIP (2MB)    
Protokół XLIV sesja 24_04_2018 do BIP (1.2MB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Napiórkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Piotrowska
Data wprowadzenia:2014-11-28 11:37:34
Opublikował:H.Gorczyńska
Data publikacji:2014-11-28 11:38:17
Ostatnia zmiana:2018-06-19 11:53:33
Ilość wyświetleń:7260