Zamknij okno Drukuj dokument

Sesje Rady Powiatu 2014-2018

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR- 583/18/.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-584/18/.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-585/18/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-586/18/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-587/18/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-588/18/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-589/18/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii /BR-590/18/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii /BR-591/18/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-595/18/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-596/18/.
16. Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku /BR-593/18/.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego w roku 2017 /BR-594/18/.
19. Informacja Nr 41/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 7 września 2018 roku /BR-592/18/.
20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
21. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
22. Zamknięcie obrad.

     Przewodnicząca
    Rady Powiatu Pruszkowskiego

     Maria Makowska

Załączniki

Protokół I sesja 01_12_2014 do BIP (5.1MB)    
Protokół II sesja 30_12_2014 do BIP (1.1MB)    
Protokół IV sesja 30_01_2015 do BIP (869.5kB)    
Protokół III sesja 14_01_2015 do BIP (303.3kB)    
Protokół V sesja 24_02_2015 do BIP (742.9kB)    
Protokół VI sesja 31_03_2015 do BIP (1MB)    
Protokół VII sesja 28_04_2015 do BIP (843.8kB)    
Protokół VIII sesja 26_05_2015 do BIP (2MB)    
Protokół IX sesja 30_06_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół X sesja 28_07_2015 do BIP (359.1kB)    
Protokół XI sesja 25_08_2015 do BIP (1.3MB)    
Protokół XII sesja 29_09_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół XIII sesja 27_10_2015 do BIP (14.7MB)    
Protokół XIV sesja 04_11_2015 do BIP (1.1MB)    
Protokół XV sesja 24_11_2015 do BIP (13.8MB)    
Protokół XVI sesja 14_12_2015 do BIP (8.9MB)    
Protokół XVII sesja 16_12_2015 do BIP (2.3MB)    
Protokół XVIII sesja 29_12_2015 do BIP (13.7MB)    
Protokół XIX sesja 23_02_2016 do BIP (11.8MB)    
Protokół XX sesja 22_03_2016 do BIP (6.7MB)    
Protokół XXI sesja 26_04_2016 do BIP (9MB)    
Protokół XXII sesja 24_05_2016 do BIP (1.8MB)    
Protokół XXIII sesja 28_06_2016 do BIP (2.9MB)    
Protokół XXIV sesja 30_08_2016 do BIP (903.6kB)    
Protokół XXV sesja 27_09_2016 do BIP (1.1MB)    
Protokół XXVI sesja 25_10_2016 do BIP (893.4kB)    
Protokół XXVII sesja 29_11_2016 do BIP (927.5kB)    
Protokół XXVIII sesja 22_12_2016 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXIX sesja 07_02_2017 do BIP (1.4MB)    
Protokół XXX sesja 28_03_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXI sesja 25_04_2017 do BIP (811.3kB)    
Protokół XXXII sesja 30_05_2017 do BIP (2.4MB)    
Protokół XXXIII sesja 27_06_2017 do BIP (2.5MB)    
Protokół XXXIV sesja 17_07_2017 do BIP (443.1kB)    
Protokół XXXV sesja 29_08_2017 do BIP (2.1MB)    
Protokół XXXVI sesja 13_09_2017 do BIP (356.8kB)    
Protokół XXXVII sesja 26_09_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXVIII sesja 04_10_2017 do BIP (589.6kB)    
Protokół XL sesja 28_11_2017 (1.4MB)    
Protokół XXXIX sesja 24_10_2017 (1.4MB)    
Protokół XLI sesja 19_12_2017 do BIP (872.5kB)    
Protokół XLII sesja 20_02_2018 do BIP (1.9MB)    
Protokół XLIII sesja 27_03_2018 do BIP (2MB)    
Protokół XLIV sesja 24_04_2018 do BIP (1.2MB)    
Protokół XLV sesja 29_05_2018 (2MB)    
Protokół XLVI sesja 26_06_2018 (1.5MB)    
Protokół 47 sesja 25_07_2018 do BIP (943.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Napiórkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Piotrowska
Data wprowadzenia:2014-11-28 11:37:34
Opublikował:H.Gorczyńska
Data publikacji:2014-11-28 11:38:17
Ostatnia zmiana:2018-09-17 16:54:05
Ilość wyświetleń:8077