Zamknij okno Drukuj dokument

Sesje Rady Powiatu 2014-2018


Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1.Otwarcie XLII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wnioski do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-462/18/.
6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 109/1 oraz nr ew. 115/1 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn /BRZ-463/18/.
7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Gminy Miasta Piastów /BRZ-464/18/.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Piastów /BRZ-465/18/.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwiązywania Problemów Osób ze Spektrum Autyzmu /BRZ-466/18/.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim, na lata 2018-2020 /BRZ-467/18/.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, na lata 2018-2023 /BRZ-468/18/.
12.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BRZ-469/18/.
13.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /BRZ-470/18/.
14.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-472/18/.
15.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-473/18/.
16.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-474/18/.
17.Informacja Nr 34/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 grudnia 2017 roku do 08 lutego 2018 roku /BRZ-471/18/.
18.Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
19.Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
20.Zamknięcie obrad.     
                                                         Przewodnicząca
                                                   Rady Powiatu Pruszkowskiego
                                                         Maria Makowska

Załączniki

Protokół I sesja 01_12_2014 do BIP (5.1MB)    
Protokół II sesja 30_12_2014 do BIP (1.1MB)    
Protokół IV sesja 30_01_2015 do BIP (869.5kB)    
Protokół III sesja 14_01_2015 do BIP (303.3kB)    
Protokół V sesja 24_02_2015 do BIP (742.9kB)    
Protokół VI sesja 31_03_2015 do BIP (1MB)    
Protokół VII sesja 28_04_2015 do BIP (843.8kB)    
Protokół VIII sesja 26_05_2015 do BIP (2MB)    
Protokół IX sesja 30_06_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół X sesja 28_07_2015 do BIP (359.1kB)    
Protokół XI sesja 25_08_2015 do BIP (1.3MB)    
Protokół XII sesja 29_09_2015 do BIP (1.8MB)    
Protokół XIII sesja 27_10_2015 do BIP (14.7MB)    
Protokół XIV sesja 04_11_2015 do BIP (1.1MB)    
Protokół XV sesja 24_11_2015 do BIP (13.8MB)    
Protokół XVI sesja 14_12_2015 do BIP (8.9MB)    
Protokół XVII sesja 16_12_2015 do BIP (2.3MB)    
Protokół XVIII sesja 29_12_2015 do BIP (13.7MB)    
Protokół XIX sesja 23_02_2016 do BIP (11.8MB)    
Protokół XX sesja 22_03_2016 do BIP (6.7MB)    
Protokół XXI sesja 26_04_2016 do BIP (9MB)    
Protokół XXII sesja 24_05_2016 do BIP (1.8MB)    
Protokół XXIII sesja 28_06_2016 do BIP (2.9MB)    
Protokół XXIV sesja 30_08_2016 do BIP (903.6kB)    
Protokół XXV sesja 27_09_2016 do BIP (1.1MB)    
Protokół XXVI sesja 25_10_2016 do BIP (893.4kB)    
Protokół XXVII sesja 29_11_2016 do BIP (927.5kB)    
Protokół XXVIII sesja 22_12_2016 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXIX sesja 07_02_2017 do BIP (1.4MB)    
Protokół XXX sesja 28_03_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXI sesja 25_04_2017 do BIP (811.3kB)    
Protokół XXXII sesja 30_05_2017 do BIP (2.4MB)    
Protokół XXXIII sesja 27_06_2017 do BIP (2.5MB)    
Protokół XXXIV sesja 17_07_2017 do BIP (443.1kB)    
Protokół XXXV sesja 29_08_2017 do BIP (2.1MB)    
Protokół XXXVI sesja 13_09_2017 do BIP (356.8kB)    
Protokół XXXVII sesja 26_09_2017 do BIP (1.2MB)    
Protokół XXXVIII sesja 04_10_2017 do BIP (589.6kB)    
Protokół XL sesja 28_11_2017 (1.4MB)    
Protokół XXXIX sesja 24_10_2017 (1.4MB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Napiórkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Piotrowska
Data wprowadzenia:2014-11-28 11:37:34
Opublikował:H.Gorczyńska
Data publikacji:2014-11-28 11:38:17
Ostatnia zmiana:2018-03-01 10:33:17
Ilość wyświetleń:6669