Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Aktualizacja:

Od 1 czerwca 2023 roku zmienia się lokalizacja punktów: Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Pruszkowie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 rozpocznie pracę w nowej lokalizacji przy ul. Drzymały 19/21 (budynek SPZ ZOZ Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, II piętro, pokój nr 210).

 

W Powiecie Pruszkowskim można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738 14 63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Adres punktu Jednostka prowadząca Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Drzymały 19/21

 (siedziba SPZ ZOZ Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, II piętro, pokój nr 210)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

poniedziałki w godzinach

 9.00-13.00

czwartki w godzinach

 15.00-19.00

piątki w godzinach

 13.00-15.00

 

wtorki w  godzinach

 15.00-19.00

środy w  godzinach

 09.00-13.00

piątki w  godzinach

 11.00-13.00

05-090 Raszyn

ul. Poniatowskiego 20

(siedziba Punktu Konsultacyjnego

ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy)

 

Fundacja

Togatus Pro Bono

 

 

poniedziałki w godzinach

 9.00-13.00

wtorki w godzinach

12.00-16.00

środy w godzinach

10.00-14.00

czwartki w godzinach

10.00-14.00

piątki w godzinach

14.00-18.00

 

05-820 Piastów

ul. Namysłowskiego 11

(siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)

Radcy prawni

 

 

 

 

Adwokaci

 

 

 

 

 

 

Fundacja

Togatus Pro Bono

poniedziałki w godzinach

12.00-16.00

wtorki w godzinach

14.00-16.00

środy w godzinach

12.00-16.00

 

wtorki w godzinach

16.00-18.00

czwartki w godzinach

15.00-19.00

piątki w godzinach

12.00-16.00

 

poniedziałki w godzinach

8.00-12.00

wtorki w godzinach

10.00-14.00

środy w godzinach

8.00-12.00

czwartki w godzinach

10.00-14.00

piątki w godzinach

8.00-12.00

05-816 Opacz Kolonia

ul. Ryżowa 90

 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Radcy prawni

 

 

 

 

 

 

Adwokaci

 

wtorki w godzinach

16.00-20.00

środy w  godzinach

16.00-20.00

piątki w godzinach

09.00-11.00

 

poniedziałki w godzinach

09.00-13.00

czwartki w godzinach

09.00-13.00

piątki w  godzinach

11.00-13.00

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Adres punktu Jednostka prowadząca Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Drzymały 19/21

 (siedziba SPZ ZOZ Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, II piętro, pokój nr 210)

Fundacja

Togatus Pro Bono

poniedziałki w godzinach

15.00-19.00

wtorki w godzinach

9.00-13.00

środy w godzinach

15.00-19.00

czwartki w godzinach

9.00-13.00

piątki w godzinach

15.00-19.00

05-840 Brwinów

ul. Turystyczna 4

(budynek na terenie Stadionu Miejskiego)

Fundacja

Togatus Pro Bono

poniedziałki w godzinach

10.00-14.00

wtorki w godzinach

14.00-18.00

środy w godzinach

10.00-14.00

czwartki w godzinach

14.00-18.00

piątki w godzinach

10.00-14.00

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pruszkowskiego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
e-mail: fundacja@togatus.pl

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

 

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt, zapytaj:

 • w starostwie powiatowym,
 • w urzędzie gminy,
 • w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 • na stronie internetowej np. ms.gov.pl.

 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się, nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

 

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak, ale tylko gdy jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:

 • pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie z kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne, żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez udziału sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

 

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

 

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub, gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i nie wie jak takie pismo sformułować.
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

 

Jak można się zapisać na poradę?

 • telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego, lub
 • elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np. ms.gov.pl/zapisy, lub
 • osobiście: w starostwie powiatowym.

 

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę, ale co do zasady porady są udzielane w bardzo krótkim czasie. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 • z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 • kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

 

Co musisz przygotować?

 • dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
 • dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,
 • Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy  w tym okresie.

 

Opinia o poradzie prawnej

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738 14 63,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl,
 • listownie na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna - jednostki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Małgorzata Marat
Data publikacji:18.03.2019 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Jendernalik – Dybała
Informację aktualizował:Ewelina Zaremba
Data aktualizacji:31.05.2023 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 8866