POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

 

24 listopada 2020 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę Nr XXV.202.2020  w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu, zmieniającą dotychczas obowiązujące maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciele lub osoby przez nich upoważnione, mogą odebrać pojazd usunięty z dróg powiatu pruszkowskiego z parkingu depozytowego zlokalizowanego w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 52, 05-850 Ożarów Mazowiecki, po uprzednim uiszczeniu opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu, zgodnie ze stawkami opłat wg taryfikatora stanowiącego załącznik  do ww. uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego (plik do pobrania poniżej).

Wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej następuje po sprawdzeniu niezbędnych do wydania pojazdu dokumentów :

  • dowodu rejestracyjnego,
  • tytułu prawnego do pojazdu (pojazd wydawany jest wyłącznie właścicielowi pojazdu lub osobie upoważnionej)
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela  lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
  • dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie (potwierdzenie płatności)
  • w wymaganych przypadkach zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez właściwy organ.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe powiatu pruszkowskiego nr:

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

W tytule przelewu należy podać: holowanie – marka i typ pojazdu, nr rejestracyjny, imię
i nazwisko właściciela pojazdu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pojazdy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Przygoda
Data publikacji:28.11.2019 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Łukasz Kamiński
Data aktualizacji:07.01.2021 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 2755