Michał Landowski – Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r.  w sprawie powołania Koordynatora i Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

 

Kontakt:

Michał Landowski

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. 22  735 15 55
E-mail: dostepnosc@powiat.pruszkow.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez starostwo;

2)    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)    monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami;
4)    kierowanie pracami Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności;
5)    przedstawianie Staroście Pruszkowskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Link: Deklaracja dostępności

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:koordynator ds dostepnosci
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Przygoda
Data publikacji:22.09.2020 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maciej Przygoda
Data aktualizacji:22.09.2020 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 1720