Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2023 13:10 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
24.11.2022 10:25 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.
26.10.2022 13:04 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Komorów
13.10.2022 12:28 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ZNICZ BASKET
23.09.2022 10:40 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
23.09.2022 10:39 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
05.09.2022 11:12 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
18.08.2022 11:14 Uchwała ZPP w sprawie wyboru ofert
19.01.2022 14:18 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z pominięciem otwartego konkursu ofert
19.01.2022 14:14 Uproszczona oferta realizacji zadani publicznego
17.01.2022 10:39 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
25.11.2021 10:10 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r
16.11.2021 12:32 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
23.06.2021 10:10 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Lato 2021..."
23.06.2021 10:09 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Odkrywcy tajemnic"
30.03.2021 11:03 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
04.02.2021 09:28 Uchwała wraz z głoszeniem w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
15.12.2020 09:37 Uchwała nr 145.688.2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
14.12.2020 16:33 Uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021-2025
14.12.2020 16:32 Uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021-2025
07.12.2020 12:47 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ZIMA 2021
13.11.2020 12:11 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
06.11.2020 10:37 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021-2025
06.11.2020 10:28 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021-2025
02.09.2020 15:20 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
29.07.2020 13:04 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.05.2020 10:55 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi
30.04.2020 11:39 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
28.04.2020 10:07 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie interwencyjne dla osób..."
26.02.2020 14:26 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

1 2 następna