POWIAT PRUSZKOWSKI

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

NIP: 534-24-05-501
REGON: 013267144

strona www.powiat.pruszkow.pl

KONTAKT
tel. (centrala):  22 738-14-00
 

adres skrzynki na E-PUAP:   /Powiat-Pruszkowski/SkrytkaESP ,    

Faktury elektroniczne: numer GLN Powiatu:  5907758706008


STAROSTA

WICESTAROSTA

Krzysztof Rymuza

Zdzisława Zielińska

ETATOWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU Agnieszka Kuźmińska
Grzegorz Kamiński
NIEETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Brzeziński
SEKRETARZ Michał Landowski
tel.  22 738 15 55
SKARBNIK Lidia Truszkowska                                    
tel.  22 738 14 04

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00 (Wydział Obsługi Mieszkańców do 18.00)
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 14.00

 


 

Numery kont bankowych (Bank Pekao SA)

rachunek dochodów  42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
rachunek wydatków  67 1240 6074 1111 0010 7607 7462
Rachunek Organu  35 1240 6074 1111 0010 7607 7068

dochody Skarbu Państwa 
(opłaty za użytkowanie wieczyste) 

15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
rachunek sum depozytowych 

34 1240 5918 1111 0000  4909 7124


Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy znajdujący się na stronie
Urzędu Miasta Pruszków.

Opłatę paszportową można wnieść na rachunek znajdujący się na stronie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie reprezentowane przez Starostę

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Justyna Rytel-Kuc 
email: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Michał Landowski 
email: dostepnosc@powiat.pruszkow.pl


Dokumenty zamieszczane w biuletynie przed styczniem 2019 r. są dostępne w zakładce ARCHIWUM BIP