Mariusz Baranowski

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Magdalena Beyer

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

e-mail: beyer33magdalena@gmail.com

 

Ewa Borodzicz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 

Zdzisław Brzeziński

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Członek Zarządu, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 

Mirosław Chmielewski

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Stanisław Dymura

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

tel. 661 781 481

e-mail: stanislaw.dymura@gmail.com

 

Adrian Ejssymont

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


Katarzyna Figiel - mandat wygasł z dniem 20 grudnia 2019 r.

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Wojciech Gawkowski - mandat wygasł z dniem 18 kwietnia 2019 r.

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

 

Halina Górniak - Uszyńska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Grzegorz Kamiński

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

tel. 660 564 500

e-mail: grzegorz.kaminski@powiat.pruszkow.pl

 

Katarzyna Klimaszewska

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Ewa Kubiak

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Michał Kucharski - mandat wygasł z dniem 22 lutego 2019 r.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Andrzej Kurzela

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Agnieszka Kuźmińska

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Andrzej Niedbała

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: czonek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.


Dariusz Nowak - mandat wygasł z dniem 26 października 2020 r.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Janusz Rajkowski - mandat wygasł z dniem 22 lutego 2019 r.

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Krzysztof Rymuza

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Starosta, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Monika Sawicka

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje:  członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

tel. 507 172 736

e-mail: monikasawicka1@poczta.onet.pl

 

Przemysław Sieciński

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.


Paweł Siekierko

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Rafał Sieradzki

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Przewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

tel. 662 432 223

e-mail: rafal.sieradzki@powiat.pruszkow.pl

 

Anna Sobczak 

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

e-mail: ankaqusu@gmail.com


Mirosława Śliwińska

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORĄDOWA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.


Artur Świercz

KWW DOBRO WSPÓLNE

funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

tel. 691 055 620

e-mail: barierolamacz@gmail.com

 


Andrzej Umel - mandat wygasł z dniem 1 lutego 2019 r.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


Sławomir Walendowski - mandat wygasł z dniem 22 lutego 2019 r.

KWW DOBRO WSPÓLNE


Urszula Wojciechowska - mandat wygasł z dniem 5 maja 2021 r.

KWW DOBRO WSPÓLNE

 

Lidia Wrona

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Paweł Zacny

KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Aurelia Zalewska

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

funkcje: członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


Dorota Zglińska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Sekretarz Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.


Zdzisława Zielińska

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

funkcje: Wicestarosta, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Radni kadencja 2018-2023
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Data publikacji:31.01.2019 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Łęcka
Data aktualizacji:21.09.2021 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 3066