Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, należy w szczególności:

1. Bieżący nadzór nad utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2. Przygotowywanie planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich wykonaniem.

3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz nadzór nad utrzymaniem dróg powiatowych.

4. Opracowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

5. Koordynowanie robót w pasie drogowym.

6. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz kontrola ich stanu.

7. Bieżący zarząd gruntami i innymi nieruchomościami w pasie drogowym.

8. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

9. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.

10. Nadzór nad wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespoły
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Małgorzata Kalińska
Data publikacji:05.02.2019 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Kalińska
Data aktualizacji:04.07.2019 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 1525