Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
29 lipca 2021 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym.

 

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube oraz profilu Powiatu Pruszkowskiego na Facebooku.

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-420/2021/.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-421/2021/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Piastów
  /BR-422/2021/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2020 /BR-423/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-424/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-425/2021/.
 9. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie o wykonaniu Uchwały nr XXXII.254.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku /BR- 426/2021/.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Data publikacji:06.02.2019 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk
Data aktualizacji:27.07.2021 14:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 1636