Biuro Rady

adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 /pok 412 IV pietro/

e-mail: biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

tel. 22 738 14 83, 81, 51


Małgorzata Janowska - p.o. Naczelnika

tel. 22 738 14 83, e-mail: malgorzata.janowska@powiat.pruszkow.pl

Justyna Łęcka - Główny specjalista

tel. 22 738 14 51, e-mail: justyna.lecka@powiat.pruszkow.pl

Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk - Inspektor

tel. 22 738 14 81, e-mail: monika.pawelczynska@powiat.pruszkow.pl


Do zakresu działania Biura Rady Powiatu należy kompleksowa obsługa Rady Powiatu, zgodnie z poleceniami Przewodniczącego Rady, a w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji pracy rady powiatu;

2) zawiadamianie radnych o terminach sesji rady i posiedzeń komisji oraz udostępnianie radnym projektów uchwał i innych materiałów, w sposób określony w statucie powiatu;

3) przekazywanie uchwał rady powiatu wojewodzie mazowieckiemu, komórkom organizacyjnym starostwa oraz w miarę potrzeby jednostkom organizacyjnym powiatu;

4) prowadzenie rejestru uchwał rady powiatu oraz ich przechowywanie;

5) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;

6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu;

7) sporządzanie listy diet radnych wraz załączonymi listami obecności z posiedzeń komisji i sesji oraz przekazywanie do Wydziału Budżetu i Finansów;

8) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działania biura.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Rady
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Data publikacji:05.03.2019 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Łęcka
Data aktualizacji:26.08.2019 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 1320