Naczelnik: Piotr Aniołek

tel. 22 738 14 69
e-mail: piotr.aniolek@powiat.pruszkow.pl

Pracownicy:

Dorota Jakubowska - Specjalista, tel. 22 738 14 53

Karolina Kruk-Szymaniak - Inspektor, tel. 22 738 14 69

Do zadań Wydziału należy:

 1. przygotowywanie i analiza informacji w zakresie możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań powiatu oraz przekazywanie tych informacji do jednostek organizacyjnych powiatu i organizacji pozarządowych;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz innymi podmiotami, w celu pozyskania danych niezbędnych do opracowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez powiat;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz innymi podmiotami przy przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 4. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych i innych przedsięwzięć powiatu, w szczególności w zakresie identyfikacji przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych;
 5. współudział w planowaniu budżetu powiatu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych;
 6. pozyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 7. pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 8. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa;
 9. pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż określone w pkt 6-8, w szczególności z:
  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
  - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  - Ministerstwa Środowiska,
  - Ministerstwa Infrastruktury,
  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 10. sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanych przez powiat projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 11. współudział w przygotowaniu wniosków o wypłatę dotacji w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 12. bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 13. przygotowywanie zestawień pozyskanych środków zewnętrznych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Szymaniuk – Murawska
Data publikacji:31.12.2018 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Karolina Kruk-Szymaniak
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 871