Nieodpłatna pomoc prawna - jednostki

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informujemy ,  że  z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w zakresie konsultacji bezpośrednich zostaje  czasowo  wstrzymana  od  dnia 16 marca  do odwołania.

Nieodpłatne konsultacje i porady prawne w tym czasie nadal będą prowadzone, ale będą się odbywały w sposób zdalny,  tj. telefonicznie oraz  za pomocą łączności elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, tak jak dotychczas, powinny zgłosić to telefonicznie i uzgodnić możliwy termin pod numerem tel. 501 750 705 (poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 – 15.30,  w piątki w godz. 8.00 – 13.30)

W Powiecie Pruszkowskim jest dostępna nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. (Organizacja pozarządowa została wyłoniona w trybie otwartego konkursu ofert, zaś adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni zostali przez samorządy zawodowe – Okręgowa Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką).  Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego.

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?
Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – tego typu okoliczności należy zgłosić przy dokonaniu zgłoszenia.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738-14-63;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – pobierz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Adres punktu Jednostka prowadząca Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

wtorki –  godz. 16.00-20.00

czwartki –  godz. 16.00-20.00

piątki – godz. 13.00-15.00

 

poniedziałki – godz. 8.00-12.00

środy –  godz. 8.00-12.00

piątki –  godz. 11.00-13.00

05-090 Raszyn

ul. Poniatowskiego 20

(siedziba Punktu Konsultacyjnego

ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

poniedziałki – godz. 9.00-11.00

środy – godz. 9.00-13.00

czwartki – godz. 9.00-13.00

 

poniedziałki – godz. 14.00-16.00

wtorki – godz. 14.00-18.00

piątki – godz. 14.00-18.00

05-820 Piastów

ul. Namysłowskiego 11

(siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)

Radcy prawni

 

 

 

Adwokaci

 

 

 

 

Fundacja

Experto Pro Bono

wtorki – godz. 15.00-17.00

czwartki –  godz. 15.00-19.00

piątki –  godz. 11.00-15.00

 

poniedziałki – godz. 11.00-15.00

wtorki – godz. 17.00-19.00

środy – godz. 11.00-15.00

 

poniedziałki – godz. 15.00–19.00

wtorki – godz. 11.00–15.00

środy – godz. 15.00–19.00

czwartki – godz. 11.00–15.00

piątki – godz. 15.00–19.00

05-816 Opacz Kolonia

ul. Ryżowa 90

 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 9.00-13.00

wtorki – godz. 16.00-20.00

środy – godz. 16.00-20.00 

czwartki – godz. 9.00-13.00 

piątki – godz. 12.00-16.00

 

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r., w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

 

Adres punktu Jednostka prowadząca Dni i godziny dyżurów

05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki - godz. 15.00–19.00

wtorki – godz. 9.00–13.00

środy – godz. 16.00–20.00

czwartki – godz. 9.00–13.00

piątki – godz. 16.00–20.00

05-840 Brwinów

ul. Turystyczna 4

(budynek na terenie Stadionu Miejskiego)

Fundacja

Experto Pro Bono

poniedziałki – godz. 10.00–14.00

wtorki – godz. 14.00–18.00

środy – godz. 10.00–14.00

czwartki – godz. 14.00–18.00

piątki – godz. 10.00–14.00

 

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na ternie Powiatu Pruszkowskiego:

FUNDACJA EXPERTO PRO BONO
ul. Lwowska 28/22
22-400 Zamość
e-mail: biuro@fundacjaepb.pl

Powrót

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu

pokaż
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna - jednostki
Podmiot udostępniający informację:POWIAT PRUSZKOWSKI
Informację opublikował:Małgorzata Marat
Data publikacji:18.03.2019 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Rzeczycki
Informację aktualizował:Maciej Przygoda
Data aktualizacji:17.03.2020 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2020 11:38Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
16.01.2020 14:24Edycja dokumentu (Małgorzata Marat)
16.01.2020 12:07Edycja dokumentu (Małgorzata Marat)
16.01.2020 11:56Edycja dokumentu (Małgorzata Marat)
16.01.2020 11:47Dodano załącznik "image001.png"
(Małgorzata Marat)
24.04.2019 14:09Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
11.04.2019 16:09Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
26.03.2019 09:44Edycja dokumentu (Małgorzata Marat)
18.03.2019 13:20 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Marat)
Liczba wyświetleń dokumentu: 961