WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Informacje dot. obsługi wniosków:

w zakresie wniosków o wypis, wyrys i informacje z ewidencji gruntów i budynków (stanowiska 11 i 12 na sali obsługi interesanta) - tel. 022 738 15 14, 022 738 14 90

w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania m. in. kopii mapy zasadniczej, kopii materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (stanowisko 10 na sali obsługi interesanta) -
tel.  022 738 14 96

Korespondencję mailową prosimy kierować na adresy:
w zakresie geodezji: geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
w zakresie gospodarki nieruchomościami: nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00
w środy do godz. 18:00 dyżury pracowników w sali obsługi interesanta 

UWAGA!!!
W kasie Starostwa można wykonać opłatę skarbową za pełnomocnictwo.


Numer konta Powiatu Pruszkowskiego, na które można wnosić opłaty za wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej oraz kopie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Santander Bank
78 1090 1056 0000 0001 4821 9976


Numer konta, na które można wnosić opłatę skarbową za pełnomocnictwo:

Urząd Miasta Pruszkowa
Bank PEKAO S.A.
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Pod adresem http://pruszkowski.e-mapa.net/ dostepny jest powiatowy portal mapowy prezentujący dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m. in. mapę ewidencyjną oraz mapę zasadniczą).

Na portalu dostepne są e-usługi zakupu mapy zasadniczej, danych egib, transakcji rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów.

Opcja zakupu uproszczonych wypisów z egib dostępna jest tylko dla właścicieli nieruchomości stanowiących przedmiot zakupu.


Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / Geodeta Powiatowy - Monika Olczyk-Twardowska

Zastępca Naczelnika Aneta Stoń - sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków, obsługą prac geodezyjnych, bazą danych mapy zasadniczej  i rejestrem cen i wartości nieruchomości- tel. 022 738 15 89
Zastępca Naczelnika Radosław Chechłacz - sprawy związane z gospodarką nieruchomościami - tel. 022 738 15 75

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy m. in.:
1. Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
2. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.
3. Prowadzenie rejestru cen nieruchomości.
4. Prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej          klasyfikacji  gruntów.
5. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania.
7. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
8. Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. Zakładanie osnów szczegółowych.
10. Ochrona znaków geodezyjnych.
11. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. 
12. Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Pruszkowski.
13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
14. Zwrot nieruchomości będących w dożywotnim użytkowaniu, oddanych przez rolników na Skarb Państwa w zamian za rentę  lub emeryturę. 
15. Sprawy związane z mieniem pozostawionym poza obecnym granicami RP, tzw. mieniem zabużańskim. 
16. Składanie wniosków do sądu o wykreślenie z działu III ksiąg wieczystych, zastrzeżeń dotyczących wszczęcia postępowania  wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa. 
17. Wydawanie zezwoleń na wykreślenie spłaconych zobowiązań wobec Skarbu Państwa z ksiąg wieczystych. 
18. Udzielanie informacji w sprawie zwrotów nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa.
19. Sprzedaż, dzierżawa, najem i użyczanie  nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pruszkowskiego.
20. Odszkodawania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy wprowadzajacej przepisy reformujące
      administrację publiczną.
21. Odszkodawania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie  tzw. "specustawy drogowej".
22. Odszkodawania za grunty wydzielone pod drogi publiczne ostateczną decyzję o podziale nieruchomości, na podst. art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o wydziale
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Data publikacji:22.03.2019 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Olewniczak
Data aktualizacji:08.08.2022 15:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 43005