Z-ca Naczelnika Radosław Chechłacz           tel. (22) 738-15-75


e-mail: nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl
adres:  05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, wejście A, II piętro, pok. 211

godziny pracy:
poniedziałek - piątek:8.00 – 16.00
(w poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 18.00 odbywają się dyżury wyznaczonego pracownika Wydziału)

Zakres działania:

1) Zwroty wywłaszczonych nieruchomości  tel. 22 -738-15-91.

2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Pruszkowski, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
tel. 22 - 738-15-77, 738-15-97, 738-15-94.

Informacja dla użytkowników wieczystych: http://bip.powiat.pruszkow.pl/?a=15490

3) Naliczanie opłat przekształceniowych, wydawanie zaświadczeń o przekształceniu wydawanie zaświadczeń będących podstawą do wykreślenia roszczeń z działu III księgi wieczystej, naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Pruszkowski. tel. 22-738-15-77, 738-15-97, 738-15-94.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  - tel. 22 -738-15-79

Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku (wzór niżej) i aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN za wydanie decyzji (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku).

5) Sprawy związane z mieniem pozostawionym poza obecnym granicami RP, tzw. mieniem zabużańskim -
tel. 22 -738-15-79.

6) Składanie wniosków do sądu o wykreślenie z działu III ksiąg wieczystych, zastrzeżeń dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa.
Wnioski składane są po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego w celu porządkowania zapisów w księgach wieczystych.

7) Wydawanie zezwoleń na wykreślenie spłaconych zobowiązań wobec Skarbu Państwa z ksiąg wieczystych -
    tel. 22 -738-15-79.

8) Udzielanie informacji w sprawie zwrotów nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa. tel.22 738-15-91.

9) Sprzedaż, dzierżawa, najem i użyczanie  nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pruszkowskiego -
tel. 22 -738-15-76, 738-15-70.

10) Odszkodawania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy przepisy wprowadzajacej ustawy  reformujące administrację publiczną oraz za grunty wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami  - tel.22- 738-15-92.

11) Odszkodawania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie  tzw. "specustawy drogowej" - tel. 738-15-93.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i wnioski do pobrania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Data publikacji:26.03.2019 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Olewniczak
Data aktualizacji:06.05.2021 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 3880