adres mailowy wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków: geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl.

obsługa interesanta (sala WOM):
(22) 738 14 90, (22) 738 15 14

Instrukcja składania wniosków przez ePUAP: kliknij tutaj.

aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków:
(22) 738 15 72, (22) 738 15 73

wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków: tel. (22) 738 15 49

postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków:
(22) 738 15 81, (22) 738 15 80, (22) 738 15 51, (22) 738 15 13


Obsługa rzeczoznawców majątkowych jest prowadzona poprzez aplikację dostępną pod adresem https://pruszkow.rciwn.pl/.

Rzeczoznawcy Majątkowi obsługiwani są również w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w Sali Obsługi Interesantów na parterze, stanowisko 11 lub 12.

Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości wydawane są na wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P do pobrania poniżej), uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera formularz P5.

Opłata za udostępniane dane naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje również, że jako załączniki do wniosków powinny być dołączane oryginały dokumentów bądź też odpisy dokumentów poświadczone przez uprawnioną do takich czynności osobę, czyli notariusza, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego bądź adwokata występującego jako pełnomocnik w sprawie - na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Data publikacji:26.03.2019 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Katarzyna Wysocka
Data aktualizacji:08.02.2021 17:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 10646