Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2019 ze zm.).
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
  2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o lasach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:16.05.2019 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 858