Dokumentacja geologiczna - złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Podstawa prawna:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 • art. 93 ust. 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

 • art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, ust. 2 oraz część I pkt 53 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji;

 • 4 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz 4 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej;

 • pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa:

 • 10 zł za decyzję;
 • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;

na nr konta:

Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Bank PeKao S.A. 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków);

lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piatek 800-1400;
 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczo-inżynierska
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Data publikacji:27.03.2019 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Sikorska
Informację aktualizował:Kamila Sikorska
Data aktualizacji:30.04.2021 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 593