Inna dokumentacja geologiczna

Podstawa prawna:

  • art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 2 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Wymagane dokumenty:

  • pismo przekazujące dokumentację;

  • 3 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz 3 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Opłata skarbowa:

  • przekazanie innej dokumentacji geologicznej bez opłat;
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piatek 800-1400;
  • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Sposób załatwienia sprawy przez Urząd:

Przesłanie po jednym egzemplarzu dokumentacji, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inna dokumentacja geologiczna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Data publikacji:27.03.2019 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Sikorska
Informację aktualizował:Kamila Sikorska
Data aktualizacji:30.04.2021 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 580