Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Podanie właściciela lub współwłaścicieli o wydanie decyzji, sporządzone zgodnie z art. 23. ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
  2. 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzji w wypadkach losowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:27.03.2019 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 452