Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek opisujący szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasów.
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
  4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
  2. 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja na zmianę lasu na użytek rolny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:27.03.2019 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 492