Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 201 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Zgoda na pozyskanie drewna podpisana przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami do korespondencji.

Opłaty

17 zł - w przypadku złożenia pełnomocnictwa

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna w lasach niestanowiących właności skarbu państwa – świadectwo legalności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:28.03.2019 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 508