AKTYWNY SAMORZĄD:

  • Powiat Pruszkowski przystąpił do realizacji programu "Aktywny Samorząd".

Zarządzenie w sprawie przyjęcia ogólnych zasad składania, rozpatrywania, realizowania oraz rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 


Zarządzenie  w sprawie przyjęcia wzorów wniosków obowiązujących w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

 

Część ogólna wniosku.

Moduł I

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 
  I N F O R M A C J A

- FORMULARZ do Konkursu - wzór

- Formularz do konkursu- plik do pobrania

- Informacja Mazowieckiego Urzęgu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2004 r. na temat zaplanowanych środków Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na Programy: "Opieka nad dzieckiem i rodziną" i "Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

- PROJEKT PROGRAMU

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktywny Samorząd
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Przygoda
Data publikacji:27.03.2019 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maciej Przygoda
Data aktualizacji:27.03.2019 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 3289