Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa

Informuję, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne są z góry,

do dnia 31 marca każdego roku,

bez pisemnego wezwania,

na konto Powiatu Pruszkowskiego – rachunek dochodów Skarbu Państwa:

 

Santander Bank 08 1090 1056 0000 0001 4821 9975

 

W tytule przelewu proszę podać nazwisko lub nazwę użytkownika wieczystego.

 

Przypominam ponadto, że użytkownik wieczysty winien zgłaszać Staroście Pruszkowskiemu, wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni  od dnia powstania tych zmian.

Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego – dostępny na stronie internetowej urzędu, z załączoną kopią aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego:

 

W razie pytań i wątpliwości odnośnie użytkowania wieczystego, proszę o kontakt z pracownikiem Starostwa pod numerem telefonu: (0-22) 738-15-79, 738-15-77, 738-15-94.

 

 

Wszelkie informacje o zaległościach w płatnościach wraz z odsetkami można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 738-14-23.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla użytkowników wieczystych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Radosław Chechłacz
Data publikacji:28.03.2019 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Katarzyna Wysocka
Data aktualizacji:08.09.2021 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 1209