Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
    z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,
    z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.
2. Porozumienie o utworzeniu spółki wodnej.
3. Dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki.
4. Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki.
5. Statut spółki wodnej.
6. Wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.
7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:28.03.2019 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:29.03.2019 10:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 421