Zespół Kontroli Wewnetrznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Adres do korespondencji: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

pokój nr 310, III pietro

Tel.: 22 738 15 87, 22 738 15 67

Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej - Urszula Boniewska\

urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Główny specjalista Zespołu Kontroli Wewnętrznej - Anna Szostek

anna.szostek@powiat.pruszkow.pl

Główny Specjalista Zespołu Kontroli Wewnetrznej - Monika Flisak

monika.flisak@powiat.pruszkow.pl

 

Uchwała nr 2/6/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

§32

Do zakresu działania Zespołu kontroli Wewnętrznej należy w szczególności prowadzenie:

  1. wewnętrznych postępowań kontrolnych,
  2. dokumentacji związanej z kontrolami zewnętrznymi,
  3. postępowań skargowych związanych ze skargami na pracowników starostwa
  4. postępowań dotyczących wniosków składanych do starosty lub zarządu.

 

Zarządzenie nr 41/2017 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Kontroli Wewnętrznej

Do zadań zespołu należy w szczególności prowadzenie:

  1. wewnętrznych postępowań kontrolnych,
  2. dokumentacji związanej z kontrolami zewnętrznymi,
  3. postępowań skargowych związanych ze skargami na pracowników starostwa
  4. postępowań dotyczących wniosków składanych do starosty lub zarządu

 

Tryb przeprowadzania kontroli wewnetrznej, w Starostwie powiatowym i jednostach realizujących zadania powiatu, określa regulamin kontroli wewnętrznej, zatwierdzony zarządzeniem nr 42/2017 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej.

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o Zespole Kontroli Wewnetrznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Szostek
Data publikacji:29.03.2019 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Szostek
Data aktualizacji:17.09.2019 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 1080