Podstawa prawna

1. Uchwała NR XIII/97/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015 r.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetowych Powiatu Pruszkowskiego.
2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest; w przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że Wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany.
3. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom – pisemna zgodą tych osób.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie prac budowlanych, potwierdzające spełnienie wymogów ustawy Prawo budowlane.
5. Pismo z urzędu gminy, na obszarze której znajduje się nieruchomość, z której usuwane będą odpady zawierające azbest, stwierdzające że Wnioskodawca nie ubiegał się o dotację z tej gminy na realizację tego samego typu inwestycji na tej samej nieruchomości.
6. Wskazanie specjalistycznej firmy, z którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:29.03.2019 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aleksandra Piątek
Data aktualizacji:09.06.2020 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 475