Jeżeli stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia lub w porze nocy, starosta wydaje decyzję  o dopuszczalnym poziomie hałasu, emitowanego do środowiska przez dany podmiot, zgodnie z art. 115 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 799, z późn. zm.)

Decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska wydaje się, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (D. U. z 2014 r. poz. 112).

Organem uprawnionym do bezpośredniego egzekwowania decyzji starosty jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:29.03.2019 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:29.03.2019 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 477