Biuro Zarządu

 

adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

e-mail: biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

 

Marta Jendernalik-Dybała - p.o. Naczelnika Biura Zarządu

tel.: 22 738 14 46, e-mail: marta.jendernalik@powiat.pruszkow.pl

 

W skład struktury organizacyjnej biura wchodzą wieloosobowe stanowiska pracy, w tym:

 1. wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu:

- Joanna Cichocka - główny specjalista

tel.: 22 738 14 49, e-mail: joanna.cichocka@powiat.pruszkow.pl

- Magdalena Gałązka - główny specjalista

tel.: 22 738 15 27, e-mail: magdalena.galazka@powiat.pruszkow.pl

- Ewelina Zaremba - podinspektor

tel.: 22 738 14 49, e-mail: ewelina.zaremba@powiat.pruszkow.pl

        

 1. wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych:

- Renata Białoszewska – główny specialista

tel.: 22 738 14 58, e-mail: renata.bialoszewska@powiat.pruszkow.pl

- Olgierd Lewan – główny specialista

tel.: 22 738 15 20, e-mail: olgierd.lewan@powiat.pruszkow.pl

 

 1. wieloosobowe stanowisko ds. sekretariatu:

- Małgorzata Tuszyńska – inspektor - koordynator sekretariatu

tel.: 22 738 14 08, e-mail: malgorzata.tuszynska@powiat.pruszkow.pl

- Dorota Pawlak – inspektor

tel.: 22 738 14 09, e-mail: dorota.pawlak@powiat.pruszkow.pl

 


Do zakresu działania Biura Zarządu należy:

 1. przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia oraz obsługa zarządu;
 2. prowadzenie rejestru uchwał zarządu, ich przekazywanie komórkom i jednostkom organizacyjnym oraz publikacja;
 3. przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych;
 4. przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu, prowadzenie rejestru wniosków, obsługa techniczna oraz protokołowanie spotkań z interesantami;
 5. monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego oraz przeprowadzanie okresowych ewaluacji;
 6. przygotowywanie Raportu o stanie Powiatu Pruszkowskiego;
 7. prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Rady Rozwoju;
 8. merytoryczne i techniczne przygotowywanie Konwentów Gmin Powiatu Pruszkowskiego;
 9. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Powiatu Pruszkowskiego w organizacjach zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego;
 10. opracowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, monitorowanie ich realizacji oraz sprawozdawczość;
 11. kompleksowa realizacja procedury udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym; 
 12. udzielanie wsparcia merytorycznego oraz bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 13. nadzór nad działalnością Centrum Dialogu Społecznego, w tym prowadzenie kalendarza wykorzystania pomieszczeń CDS przez organizacje pozarządowe;
 14. prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych i nadzór nad stowarzyszeniami;
 15. prowadzenie działań w zakresie rozpatrywania petycji, w tym prowadzenie rejestru petycji;
 16. prowadzenie działań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Zarządu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Katarzyna Szwech – Piotrowska
Data publikacji:29.03.2019 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Jendernalik – Dybała
Informację aktualizował:Marta Jendernalik – Dybała
Data aktualizacji:11.08.2021 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 2077