ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

            Kierownik: Waldemar Pielat

            tel. 22 734 08 88
            fax. 22 758 72 16 w. 304
            e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@powiat.pruszkow.pl

            Siedziba:
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            budynek Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie
            II piętro, pok. 307

 

           Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            tel. 22 758 62 52
            fax. 22 759 84 25

 

W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie obsługę zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie.


Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Pełnomocnik Starosty ds. ochrony informacji niejawnych
            Waldemar Pielat
            tel. 22 734 08 88
            fax. 22 758 72 16 w. 304
            e-mail: waldemar.pielat@powiat.pruszkow.pl

            Siedziba:
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            budynek Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie
            II piętro, pok. 307


Do zadań Pełnomocnika Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
 • Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
 • Prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa
  a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą i „ poufne" i „zastrzeżone".
 • Prowadzenie bieżących kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
 • Przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty.
 • Nadzór nad pracą Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz administratorem systemu i inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu informacji niejawnych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres Działania ZZK
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:30.03.2019 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Pielat
Informację aktualizował:Szymon Kurek
Data aktualizacji:18.02.2020 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 1469