ZESPÓŁ KADR
 
Kierownik Zespołu - Elżbieta Drewczyńska
tel. 0-22 738-14-72 ,   e-mail:   elzbieta.drewczynska@powiat.pruszkow.pl
 
Agnieszka Chmielewska - Główny Specjalista

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 2. prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem placówek oświatowo-wychowawczych;
 3. analiza stanu gospodarowania etatami i funduszem płac;
 4. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniem pracowników starostwa;
 5. prowadzenie archiwum akt osobowych;
 6. przygotowywanie projektów aktów prawnych starostwa dotyczących spraw pracowniczych;
 7. prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska;
 8. prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu okresowych ocen dla pracowników;
 10. prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych;
 11. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników starostwa;
 12. przygotowywanie planu budżetu i nadzór nad jego realizacją w części dotyczącej zadań zespołu;
 13. obsługa programów: kancelaryjnego, kadrowego, płatnika, epefron w części dotyczącej zadań zespołu.

 

 

 

W zespole prowadzone są rejestry:

 1. rejestr upoważnień;
 2. rejestr delegacji.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kadry
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:11.04.2019 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Drewczyńska
Informację aktualizował:Zbigniew Jurkowski
Data aktualizacji:11.04.2019 12:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 999