REJ I EWID

REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Zarządu:
- rejestr uchwał zarządu
- rejestr uchwał ZPP

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Rady:
- rejestr uchwał rady
- rejestr interpelacji i wniosków radnych

Rejestry i ewidencje prowadzone w  Wydziale Obsługi Mieszkańców:
- rejestr korespondencji przychodzącej
- rejestr korespondencji wychodzącej
- rejestr zawiadomień
- rejestr potwierdzeń
- rejestr dowodów rejestracyjnych
- rejestr właścicieli pojazdów
- rejestr stowarzyszeń

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska:
-ewidencja dróg oraz obiektów mostowych,
-rejestr wydanych licencji i wypisów,
-rejestr zaświadczeń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
-rejestr zezwoleń na lokalizację zjazdu,
-rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
-rejestr opinii komunikacyjnych,
-rejestr zezwoleń na zajęcie terenu pasa drogowego,
-rejestr zezwoleń na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
-rejestr kart wędkarskich.
-rejestr sprzętu pływającego.
-rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia działalności (zbieranie, transport, odzysk).
-rejestr pozwoleń dot. powietrza.
-rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
-rejestr świadectw legalności pozyskania drewna.
-rejestr przekroczeń standardów jakości gleby lub ziemi.
-rejestr operatów urządzania lasów.
 
Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
- rejestr wypisów z ewidencji gruntów
- rejestr wyrysów z ewidencji gruntów

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury:
- rejestr spraw
- rejestr decyzji do Wojewody
- rejestr wniosków do Wojewody
- rejestr decyzji
- rejestr postanowień

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Edukacji i Sportu:
- ewidencja szkół niepublicznych
- ewidencja placówek niepublicznych
- ewidencja zaświadczeń
- ewidencja skierowań
- Ewidencja decyzji
- Ewidencja uczniowskich klubów sportowych


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Finansowym:
- rejest umów
- rejestry i wykazy przewidziane ustawą o rachunkowości
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn.organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń,
  umorzeń lub rozłożono spłatę.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REJ I EWID
Podmiot udostępniający informację:POWIAT PRUSZKOWSKI
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:11.04.2019 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Landowski
Informację aktualizował:Paula Milewska
Data aktualizacji:07.05.2019 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.05.2019 08:13Edycja dokumentu (Paula Milewska)
07.05.2019 08:13Zmieniono tytuł załącznika z "REJESTR UMÓW - styczeń
2019" na "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu i
Finansów w styczniu 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:12Zmieniono tytuł załącznika z "REJESTR UMÓW - luty 2019"
na "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu i Finansów w
lutym 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Edycja dokumentu (Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Dodano załącznik "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu
i Finansów w kwietniu 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Dodano załącznik "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu
i Finansów w marcu 2019 r."
(Paula Milewska)
06.05.2019 17:56Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 17:56Dodano załącznik "REJESTR UMÓW - luty 2019"
(Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 17:55Dodano załącznik "REJESTR UMÓW - styczeń 2019"
(Zbigniew Jurkowski)
29.04.2019 10:46Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
25.04.2019 11:29Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
25.04.2019 11:25Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
11.04.2019 16:08 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)
Liczba wyświetleń dokumentu: 235