Wykaz Rejestrów i Ewidencji

REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Zarządu:

 • rejestr uchwał zarządu
 • rejestr uchwał ZPP

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Rady:

 • rejestr uchwał rady
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu

Rejestry i ewidencje prowadzone w  Wydziale Obsługi Mieszkańców:

 • rejestr korespondencji przychodzącej
 • rejestr korespondencji wychodzącej
 • rejestr zawiadomień
 • rejestr potwierdzeń
 • rejestr dowodów rejestracyjnych
 • rejestr właścicieli pojazdów
 • rejestr stowarzyszeń

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska:

 • ewidencja dróg oraz obiektów mostowych,
 • rejestr wydanych licencji i wypisów,
 • rejestr zaświadczeń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 • rejestr zezwoleń na lokalizację zjazdu,
 • rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 • rejestr opinii komunikacyjnych,
 • rejestr zezwoleń na zajęcie terenu pasa drogowego,
 • rejestr zezwoleń na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
 • rejestr kart wędkarskich.
 • rejestr sprzętu pływającego.
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia działalności (zbieranie, transport, odzysk).
 • rejestr pozwoleń dot. powietrza.
 • rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • rejestr świadectw legalności pozyskania drewna.
 • rejestr przekroczeń standardów jakości gleby lub ziemi.
 • rejestr operatów urządzania lasów.

 
Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
rejestr wypisów z ewidencji gruntów
rejestr wyrysów z ewidencji gruntów

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury:

 • rejestr spraw
 • rejestr decyzji do Wojewody
 • rejestr wniosków do Wojewody
 • rejestr decyzji
 • rejestr postanowień

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Edukacji i Sportu:

 • ewidencja szkół niepublicznych
 • ewidencja placówek niepublicznych
 • ewidencja zaświadczeń
 • ewidencja skierowań
 • ewidencja decyzji
 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Finansowym:

 • rejest umów
 • rejestry i wykazy przewidziane ustawą o rachunkowości
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn.organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zespole Kontroli Wewnętrznej

 • rejestr skarg i wniosków

Powrót

Załączniki do pobrania
 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

pokaż
Tytuł dokumentu:Wykaz Rejestrów i Ewidencji
Podmiot udostępniający informację:POWIAT PRUSZKOWSKI
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:11.04.2019 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Landowski
Informację aktualizował:Maciej Przygoda
Data aktualizacji:09.07.2019 15:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.07.2019 15:34Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
12.06.2019 11:10Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
12.06.2019 11:09Usunięto załącznik Umowy zarejestrowane w Wydziale
Budżetu i Finansów w marcu 2019 r.
(Maciej Przygoda)
12.06.2019 11:09Usunięto załącznik Umowy zarejestrowane w Wydziale
Budżetu i Finansów w styczniu 2019 r.
(Maciej Przygoda)
12.06.2019 11:09Usunięto załącznik Umowy zarejestrowane w Wydziale
Budżetu i Finansów w lutym 2019 r.
(Maciej Przygoda)
12.06.2019 11:09Usunięto załącznik Umowy zarejestrowane w Wydziale
Budżetu i Finansów w kwietniu 2019 r.
(Maciej Przygoda)
10.06.2019 17:55Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
21.05.2019 14:47Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
07.05.2019 08:13Edycja dokumentu (Paula Milewska)
07.05.2019 08:13Zmieniono tytuł załącznika z "REJESTR UMÓW - styczeń
2019" na "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu i
Finansów w styczniu 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:12Zmieniono tytuł załącznika z "REJESTR UMÓW - luty 2019"
na "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu i Finansów w
lutym 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Edycja dokumentu (Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Dodano załącznik "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu
i Finansów w kwietniu 2019 r."
(Paula Milewska)
07.05.2019 08:10Dodano załącznik "Umowy zarejestrowane w Wydziale Budżetu
i Finansów w marcu 2019 r."
(Paula Milewska)
06.05.2019 17:56Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 17:56Dodano załącznik "REJESTR UMÓW - luty 2019"
(Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 17:55Dodano załącznik "REJESTR UMÓW - styczeń 2019"
(Zbigniew Jurkowski)
29.04.2019 10:46Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
25.04.2019 11:29Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
25.04.2019 11:25Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
11.04.2019 16:08 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1059