REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Zarządu:

 • rejestr uchwał zarządu
 • rejestr uchwał ZPP

Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Rady:

 • rejestr uchwał rady
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu

Rejestry i ewidencje prowadzone w  Wydziale Obsługi Mieszkańców:

 • rejestr korespondencji przychodzącej
 • rejestr korespondencji wychodzącej
 • rejestr zawiadomień
 • rejestr potwierdzeń
 • rejestr dowodów rejestracyjnych
 • rejestr właścicieli pojazdów
 • rejestr stowarzyszeń

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska:

 • ewidencja dróg oraz obiektów mostowych,
 • rejestr wydanych licencji i wypisów,
 • rejestr zaświadczeń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 • rejestr zezwoleń na lokalizację zjazdu,
 • rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 • rejestr opinii komunikacyjnych,
 • rejestr zezwoleń na zajęcie terenu pasa drogowego,
 • rejestr zezwoleń na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
 • rejestr kart wędkarskich.
 • rejestr sprzętu pływającego.
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia działalności (zbieranie, transport, odzysk).
 • rejestr pozwoleń dot. powietrza.
 • rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • rejestr świadectw legalności pozyskania drewna.
 • rejestr przekroczeń standardów jakości gleby lub ziemi.
 • rejestr operatów urządzania lasów.

 
Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
rejestr wypisów z ewidencji gruntów
rejestr wyrysów z ewidencji gruntów

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury:

 • rejestr spraw
 • rejestr decyzji do Wojewody
 • rejestr wniosków do Wojewody
 • rejestr decyzji
 • rejestr postanowień

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Edukacji i Sportu:

 • ewidencja szkół niepublicznych
 • ewidencja placówek niepublicznych
 • ewidencja zaświadczeń
 • ewidencja skierowań
 • ewidencja decyzji
 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Finansowym:

 • rejest umów
 • rejestry i wykazy przewidziane ustawą o rachunkowości
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn.organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zespole Kontroli Wewnętrznej

 • rejestr skarg i wniosków

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Rejestrów i Ewidencji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:11.04.2019 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Landowski
Informację aktualizował:Maciej Przygoda
Data aktualizacji:09.07.2019 15:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 1806