Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

ADRES:
ul. Armii Krajowej 2/4,  05-800 Pruszkow

tel. 22 758 60 54/55,   fax 22 728 71 38
 
REGON: 000310290 ,    NIP: 5341949570,   Numer KRS: 0000176316


Dyrektor: Robert Krawczyk


Zobacz stronę:  http://www.szpitalnawrzesinie.pl/


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SP ZZOZ) działa na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pózn. zm.),
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.),
Statutu SP ZZOZ,
Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZOZ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:24.04.2019 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hajdukiewicz
Informację aktualizował:Bartosz Cegłowski
Data aktualizacji:18.05.2021 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 1224