Uchwała nr 151_703_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania umowy najmu lokali użytkowych z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 151_702_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania porozumienia dotyczącego zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzekającego o niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 151_701_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 150_700_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Piotrem Przybyłkiem i Magdaleną Orelowską, dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3117W ul. Leszczynowej w Laszczkach w celu dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych.

Uchwała nr 150_699_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 148_698_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania umowy dotyczącej funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców w gminie Nadarzyn.

Uchwała nr 148_697_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 148_696_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 148_695_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania nagród Starosty dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 148_694_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do porozumienia z APM Logistyka I Sp. z o.o.

Uchwała nr 148_693_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego czasowego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3114W ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach.

Uchwała nr 148_692_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 148_691_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 147_690_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 146_689_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 145_688_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 145_687_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego.

Uchwała nr 145_686_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 145_685_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021-2025.

Uchwała nr 145_684_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021-2025.

Uchwała nr 145_683_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 50/10 z obr. Sękocin Stary, gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 145_682_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia dotyczącego przejęcia gwarancji od konsorcjum Granar Sp. z o.o. – Invest AG Sp. z o.o. przez Instal-Nika Sp. z o.o.

Uchwała nr 145_681_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z firmą NOVISA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. j., dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2844W ul. Willowej w Falentach Nowych. 

Uchwała nr 145_680_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 144_679_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii zajęciowej w Czubinie.

Uchwała nr 143_678_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 143_677_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Piotrem Przybyłkiem i Magdaleną Orelowską, dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3117W ul. Leszczynowej w Laszczkach w celu dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych.

Uchwała nr 143_676_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

Uchwała nr 143_675_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 142_674_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 141_673_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 141_672_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy w roku 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ B.

Uchwała nr 141_671_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ B.

Uchwała nr 141_670_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odwołania upoważnienia Pana Andrzeja Leszczyńskiego do dokonania wpisów w książkach dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 141_669_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie akceptacji treści projektu aneksu do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji z dnia 19.05.2020 r. nr CRU/201/2020.

Uchwała nr 139_668_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 138_667_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do realizacji projektu grantowego „Wsparcie dla Mazowsza".

Uchwała nr 138_666_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Uchwała nr 138_665_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 138_664_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego w realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Uchwała nr 138_663_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego w realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Uchwała nr 138_662_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z APM Logistyka I Sp. z o.o. dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uchwała nr 138_661_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z HYPO S.C. dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3134W ul. Wysokiej oraz ul. Partyzantów w Pruszkowie.

Uchwała nr 138_660_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie udostępnienia pasów drogowych. 

Uchwała nr 137_659_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021.

Uchwała nr 137_658_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 136_657_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 136_656_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021 – 2025.

Uchwała nr 136_655_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021 – 2025.

Uchwała nr 136_654_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 470/36 z obr. Wolica, gm. Nadarzyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 136_653_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 135_652_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 135_651_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 135_650_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów o czasowym przekazaniu zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3111W w Brwinowie.

Uchwała nr 135_649_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie udostępnienia części drogi powiatowej nr 3121W (ul. Raszyńska we wsi Rybie).

Uchwała nr 134_648_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 134_647_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu B) w latach budżetowych 2021 – 2025.

Uchwała nr 134_646_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2021 – 2025.

Uchwała nr 133_645_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy w sprawie nałożenia na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie obowiązku wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury zakupu respiratora.

Uchwała nr 133_644_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Uchwała nr 133_643_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 133_642_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Celową Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 133_641_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 132_640_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego  Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2020-2022”.

Uchwała nr 132_639_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2019-2020”.

Uchwała nr 132_638_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup urządzeń dla podmiotu leczniczego przeznaczonych do zapobiegania i leczenia mieszkańców powiatu pruszkowskiego w okresie pandemii SARS-CoV-2-ssak”.

Uchwała nr 132_637_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II”.

Uchwała nr 132_636_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego”.

Uchwała nr 132_635_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2023.

Uchwała nr 132_634_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 23/21 z obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn oraz nr ew. 25/24 z obr. Łady, gm. Raszyn, wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 132_633_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa.

Uchwała nr 132_632_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z firmą Jankowski Pulchny Sp. z o.o.

Uchwała nr 132_631_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie gminy Brwinów.

Uchwała nr 132_630_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie w sprawie porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie miasta Piastowa.

Uchwała nr 132_629_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I-V.

Uchwała nr 132_628_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 132_627_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w 2020 r.

Uchwała nr 131_626_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 205/17 z obr. Falenty Nowe, gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 131_625_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 30/28 z obr. 05, m. Pruszków, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 131_624_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3139W w Pruszkowie.

Uchwała nr 131_623_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.

Uchwała nr 131_622_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 131_621_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 129_620_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Uchwała nr 129_619_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nagród Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski oraz ustalił wysokość nagród.

Uchwała nr 129_618_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3112W w Pruszkowie.

Uchwała nr 129_617_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Województwem Mazowieckim dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej stanowiącej dz. nr ew. 129/3 w Owczarni.

Uchwała nr 129_616_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do porozumienia z Gminą Nadarzyn, dotyczącego zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn.

Uchwała nr 129_615_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Prezydenta Miasta Pruszkowa dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Waryńskiego w Pruszkowie, na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Elektrycznej.

Uchwała nr 129_614_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Uchwała nr 129_613_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Uchwała nr 128_612_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do umowy nr 3/U/ZZ/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej”.

Uchwała nr 128_611_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 128_610_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej stanowiącej dz. nr ew. 616/11 oraz dz. nr ew. 641 obr. 13 w Regułach.

Uchwała nr 128_609_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze spółką MLP Pruszków II Sp. z o.o.

Uchwała nr 128_608_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 127_607_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 127_606_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 127_605_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 127_604_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 127_603_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 126_602_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała nr 126_601_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Powiatowemu Urzędowi Pracy pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Pruszkowie, przy ulicy Drzymały 30.

Uchwała nr 126_600_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 126_599_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r. z korektą w uzasadnieniu do uchwały.

Uchwała nr 124_598_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Uchwała nr 124_597_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Pruszkowie, przy ulicy Drzymały 30.

Uchwała nr 124_596_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy darowizny używanego sprzętu komputerowego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego na rzecz SPZZOZ w Pruszkowie wraz z korektą w załączniku do umowy.

Uchwała nr 124_595_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3134W ul. Sadowej w Pruszkowie.

Uchwała nr 124_594_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków w sprawie nieodpłatnego dysponowania niektórymi nieruchomościami przy drodze powiatowej nr 3143W.

Uchwała nr 124_593_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX.

Uchwała nr 124_592_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r. wraz z korektą w załączniku do uchwały.

Uchwała nr 124_591_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 124_590_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 123_589_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 123_588_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 123_587_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała nr 122_586_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, za I półrocze 2020 r.

Uchwała nr 121_585_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Uchwała nr 121_584_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_583_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, a także terminu i sposobu ich wnoszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_582_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_581_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_580_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Telewizją Kablową Tel-Kab Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3124W ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_579_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Fundacją Pruszyńscy, dotyczącej przekazania darowizny pieniężnej Powiatowi, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie.

Uchwała nr 121_578_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała nr 121_577_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała nr 120_576_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych przypadających Powiatowi Pruszkowskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 119_575_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 119_574_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 118_573_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ze zmianą w załączniku do uchwały.

Uchwała nr 118_572_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej jednostkę administracyjną – wieś Biskupice.

Uchwała nr 118_571_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z firmą Retalia Development Sp. z o.o. dotyczącego udostepnienia części drogi powiatowej nr 3114W ul. Regulskiej w Regułach.

Uchwała nr 118_570_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 117_569_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia w sprawie udostępnienia przez Ministerstwo Cyfryzacji pilotażowej platformy publikacji i edycji treści SAMORZAD.GOV.PL.

Uchwała nr 117_568_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 117_567_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 117_566_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 117_565_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Uchwała nr 117_564_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Górze Kalwarii kategorii dróg powiatowych i zaliczenia jednej drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej.

Uchwała nr 117_563_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Galon – Polska Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie.

Uchwała nr 117_562_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Nadarzyn dotyczącej dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 117_561_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 116_560_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy apteki ogólnodostępnej „Medincus” w Kajetanach.

Uchwała nr 116_559_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Uchwała nr 116_558_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi nr 4130W (ul. 3 Maja) kategorii drogi powiatowej w celu jednoczesnego zaliczenia jej do drogi kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 116_557_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX.

Uchwała nr 116_556_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała nr 116_555_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 115_554_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy upoważniającej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie do przeprowadzenia procedury zakupu środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu SPZZOZ w Pruszkowie.

Uchwała nr 114_553_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i Pogodnej w Pruszkowie”.

Uchwała nr 114_552_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 114_551_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w sprawie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 113_550_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 2 do umowy użyczenia składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 113_549_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 113_548_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia wicedyrektora pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 113_547_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego.

Uchwała nr 113_546_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 113_545_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaaprobowania warunków wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 113_544_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego przekazania w 2020 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 113_543_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 112_542_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 za 2019 rok.

Uchwała nr 112_541_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Uchwała nr 112_540_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 158/8 z obr. Falenty Nowe, gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 112_539_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 111_538_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozadaniowych.

Uchwała nr 111_537_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. 

Uchwała nr 111_536_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Uchwała nr 110_535_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w Nadarzynie przy pl. Poniatowskiego.

Uchwała nr 109_534_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania treści umowy o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Uchwała nr 109_533_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – „Gąsin Przemysłowy -  Obszar III”.

Uchwała nr 109_532_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru – „Kwartał przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki.

Uchwała nr 109_531_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – „Kwartał Porcelit – Obszar I”.

Uchwała nr 109_530_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosznie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup narzędzi ratowniczych.

Uchwała nr 109_529_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr 109_528_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 108_527_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Uchwała nr 108_526_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy w roku 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ B oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 104.492.2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr 108_525_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy w roku 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie Stowarzyszenia „Liczą się ludzie” typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uchwała nr 108_524_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Uchwała nr 108_523_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Uchwała nr 108_522_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego z budżetu Gminy Brwinów na 2020 r. z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu.

Uchwała nr 108_521_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 107_520_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacji pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Uchwała nr 107_519_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia.

Uchwała nr 107_518_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja  w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze związkiem wyznaniowym Świadków Jehowy w Polsce.

Uchwała nr 107_517_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie zaopiniowania treści umowy dotyczącej nieodpłatnego użyczenia składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 107_516_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała nr 107_515_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała nr 107_514_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała nr 107_513_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała nr 106_512_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Uchwała nr 106_511_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 106_510_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 6 do umowy nr 5/U/ZZ/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II”.

Uchwała nr 106_509_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowice.

Uchwała nr 106_508_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Michałowice dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego z budżetu Gminy Michałowice na 2020 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.

Uchwała nr 106_507_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Michałowice dotyczącego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego z budżetu Gminy Michałowice na 2020 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach.

Uchwała nr 106_506_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy udzielenia w roku 2020 z budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej Gminie Miastu Pruszków na dofinansowanie zadania z zakresu projektowania.

Uchwała nr 106_505_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r.  w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Relaksowej (odcinek ul. Wąwozowa – ul. M. Rosnowskiego), ul. M. Rosnowskiego i ul. S. Korbońskiego w Warszawie.

Uchwała nr 106_504_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 106_503_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 105b_502_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia działań podejmowanych przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 105a_501_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu stanowiska Rady Powiatu Pruszkowskiego przedłożonego przez radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwała nr 105_500_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 105_499_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Uchwała nr 105_498_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała nr 105_497_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi składającej się z dz. nr ew. 31 obr. 5 w Brwinowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 105_496_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – ul. Kręta – działki ewidencyjne nr 75, 76, 81, 82 obręb 25.

Uchwała nr 105_495_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.

Uchwała nr 105_494_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego zorganizowania w 2020 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 104_493_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu poruzmienia z Gminą Miasto Pruszków, dotyczącego określenia zasad współpracy (finansowanie inwestycji w zakresie pozyskania gruntów pod nowy przebieg drogi powiatowej) przy realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie".

Uchwała nr 104_492_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności w roku 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualnej, typ B.

Uchwała nr 104_491_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Uchwała nr 104_490_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 104_489_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 104_488_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego między Aleją Armii Krajowej, ulicą Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczna i ulicą Polną – „Srebrna”.

Uchwała nr 103a_487_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nałożenia na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie  obowiązku wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury zakupu respiratora dla pacjentów SPZZOZ w Pruszkowie.

Uchwała nr 103a_486_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie nałożenia na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie obowiązku wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury zakupu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Uchwała nr 103_485_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 102_484_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 102_483_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.  w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

Uchwała nr 102_482_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Uchwała nr 102_481_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 102_480_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Uchwała nr 102_479_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 101_478_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umow z Gminą Nadarzyn dotyczącego wyrażenia zgody na budowę trasy rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3102W.

Uchwała nr 101_477_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Markiem Turalskim, prowadzącym działalność pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Budart Marek Turalski, dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 2844W (ul. Willowa w Raszynie).

Uchwała nr 101_476_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy apteki ogólnodostępnej z siedzibą w Brwinowie przy ul. Wiejskiej 2.

Uchwała nr 101_475_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy apteki ogólnodostępnej z siedzibą w Piastowie przy Al. Józefa Piłsudskiego 32.

Uchwała nr 100_474_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 kwetnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 100_473_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 kwetnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej ul. Gordziałkowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 100_472_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 kwetnia 2020 r. w sprawie projektu porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Uchwała nr 100_471_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 kwetnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 99_470_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 99_469_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie  ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr 99_468_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć oraz liczby wychowanków w grupie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie.

Uchwała nr 99_467_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie  unieważnienia konkursów na stanowisko dyrektora.

Uchwała nr 99_466_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2019 r.

Uchwała nr 98_465_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania treści wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Pruszkowie.

Uchwała nr 98_464_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Firmą MANHATTAN - Rekord Nieruchomości Sp. z o.o. i Spółka, Spółka Komandytowa dotyczącego udostępnienia części działki nr ew. 187/3 obr. 22 w Pruszkowie.

Uchwała nr 98_463_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w gminie Raszyn - rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.

Uchwała nr 97_462_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 90.435.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora.

Uchwała nr 97_461_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 96_460_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w gm. Raszyn - ul. Modrzewiowej.

Uchwała nr 96_459_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy ul. Magazynowa.

Uchwała nr 96_458_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 96_457_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2019 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie i dokonania oceny jego działalności.

Uchwała nr 96_456_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2019 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie i dokonania oceny jego działalności.

Uchwała nr 96_455_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze związkiem wyznaniowym Świadków Jehowy w Polsce.

Uchwała nr 96_454_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej w Kaniach, na odc. od m. Strzeniówka w gminie Nadarzyn do m. Granica w gminie Michałowice oraz uzyskania na rzecz i w imieniu Powiatu decyzji ZRID.

Uchwała nr 96_453_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 96_452_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Uchwała nr 96_451_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 96_450_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 96_449_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego za 2019 r.

Uchwała nr 95_448_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 94_447_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w 2019 r.

Uchwała nr 93_446_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 92_445_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Michałem Pankiem dotyczącego przebudowy fragmentu drogi nr 3115W w okolicy wjazdu na działkę nr ew. 218/3 obr. 15 gm. Michałowice.

Uchwała nr 92_444_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowska we wsi Nowe Grocholice.

Uchwała nr 92_443_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3132W ul. Żbikowska w Pruszkowie.

Uchwała nr 91_442_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 91_441_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 91_440_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć oraz liczby wychowanków w grupie w Młodzieżowym Domu Kultury
w Pruszkowie.

Uchwała nr 90_439_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała nr 90_438_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Radziwonki – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 90_437_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Dąbrowskiej – Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 90_436_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn.

Uchwała nr 90_435_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora.

Uchwała nr 90_434_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ew. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły.

Uchwała nr 90_433_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 89_432_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie używania części nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Uchwała nr 89_431_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.  w sprawie zaopiniowania propozycji Starosty Piaseczyńskiego pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków dróg powiatowych: nr 2824W w Wólce Kozodawskiej oraz nr 2825W w Jazgarzewie oraz zaliczenie ich do kategorii dróg wojewódzkich.

Uchwała nr 89_430_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Starosty Piaseczyńskiego zaliczenia dotychczasowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 722 do kategorii drogi powiatowej.

Uchwała nr 89_429_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3133W w Pruszkowie.

Uchwała nr 89_428_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pruszkowskiego oraz zasad przekazywania sprawozdania statystycznego RF-03.

Uchwała nr 87_427_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 86_426_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie  zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej kompleksowego, stałego utrzymania porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie.

Uchwała nr 86_425_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie  zaopiniowania projektu umowy o nieodpłatnym użyczeniu składników rzeczowych majątku ruchomego.

Uchwała nr 86_424_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy, na nieodpłatne użyczenie składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 86_423_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie  regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 86_422_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 7, stanowiący fragment jednostki ewidencyjnej Brwinów.

Uchwała nr 86_421_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2019.

Uchwała nr 86_420_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne uprawnione podmioty oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała nr 86_419_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Pruszkowskim i w jego jednostkach organizacyjnych oraz w sprawie obiegu dokumentów związanych z identyfikowaniem i przekazywaniem takich informacji.

Uchwała nr 86_418_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 86_417_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy apteki w Michałowicach przy ul. Parkowej 1a.

Uchwała nr 85_416_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy użyczenia tabletów.

Uchwała nr 85_415_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy na nieodpłatne użyczenie składników rzeczowych stanowiąch własność Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 85_414_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pm. "Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej".

Uchwała nr 85_413_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego części drogi powiatowej stanowiącej dz. nr ew. 13 obr. 12 w Pęcicach Małych.

Uchwała nr 84_412_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w sprawie ustalenia zakresu i określenie warunków rozbudowy drogi publicznej oraz przekazania czasowego zarządzania częścią dróg powiatowych.

Uchwała nr 83_411_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do umowy nr 708/B/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z firmą  Kas-Car Sławomir Lubieniecki dotyczącej usuwania i przechowywania pojazdów.

Uchwała nr 83_410_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny czas pracy apteki.

Uchwała nr 83_409_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Szkolenia pracowników SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 83_408_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 83_407_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania niektórych zobowiązań.

Uchwała nr 83_406_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.

Uchwała nr 83_405_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji.

Uchwała nr 82_404_2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z PolCam Systems Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3113W ul. Pruszkowskiej w Raszynie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Stępniewska
Data publikacji:17.01.2020 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Magdalena Stępniewska
Data aktualizacji:12.01.2021 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 2009