W dniach 29 stycznia 2020 r. – 10 lutego 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wpłynęły 14 jednobrzmiące petycje. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 11 marca 2020 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja Koła Gospodyń Wiejskich PĘCICZANKI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Stępniewska
Data publikacji:03.02.2020 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Magdalena Stępniewska
Data aktualizacji:05.07.2021 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 302