Nr

Rodzaj

Temat

Nazwa

Zakres

Znak

Data

001/2021

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Żabka Polska sp. z o.o.

Centrum Logistyczne Nadarzyn na terenie Tulipan Park Warszawa
Al. Katowicka 66

w Nadarzynie

WŚ.6233.1.2020.AO

2020-01-24

002/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla K-Metal s.c.

Piastów

ul. Warszawska 47

WŚ.6233.2.2020.AO

2020-02-10

003/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla MIXMET Jacek Krajewski

Pruszków

ul. Gordziałkowskiego 10

WŚ.6233.3.2020.AO

2020-02-05

004/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Firma Rutkowski Tadeusz

Moszna
dz. nr ew. 273/4, 278/2 Brwinów

WŚ.6233.4.2020.AO

2020-03-05

005/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Rafał Goliński
NATURAL RECYCLING SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

Pruszków
ul. Gordziałkowskiego 7

WŚ.6233.5.2020.AO

2020-03-04

006/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Wojciech Hanc SUROWCE WTÓRNE

Michałowice
ul. Jesionowa 1,
działki nr ew. 1267/3, 1277/1, 1266/1

WŚ.6233.6.2020.AO

2020-03-04

006/20202

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla VOLCA
sp. z o.o.

Brwinów
ul. Piłsudskiego 21

WŚ.6233.7.2020.AO

2020-03-09

007/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Bestro Michał Pawełczyk

Pruszków
ul. Lipowa 49

WŚ.6233.8.2020.AO

2020-03-04

008/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Stacjonarny i Obwoźny Skup Surowców Wtórnych Krzysztof Dzwonkowski

Reguły

ul. Królewska28

WŚ.6233.9.2020.AO

2020-03-02

009/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie odpadów dla BESTRO PLUS MARCIN PAWEŁCZYK

Pruszków
ul. Lipowa 49

WŚ.6233.10.2020.AO

2020-03-04

010/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla ARGO RECYKLING SKRZYPEK, WCISŁO Sp. J.
 

Michałowice
ul. Jesionowa 1

WŚ.6233.11.2020.AO

2020-03-04

011/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Spółdzielni Pracy "AGRO-FILM"

Michałowice Wieś 
ul. Kasztanowa

WŚ.6233.12.2020.AO

2020-03-04

012/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Metalex Jacek Fabijański

Piastów

ul. Poniatowskiego 17 (działka nr ew. 452/1 oraz część działki nr ew. 452/2)

WŚ.6233.13.2020.AO

2020-03-05

013/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla KMP PrintTechnik Polska sp. z o.o.

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

WŚ.6233.14.2020.AO

2020-03-05

014/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Skup i Sprzedaż Metali Nieżelaznych Janusz Rogalski

Nowe Grocholice
ul. Waryńskiego 11A

WŚ.6233.15.2020.AO

2020-03-05

015/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Thermolux Chłodnictwo-Klimatyzacja marek Jędrzejczak

Raszyn
Al. Katowicka 18

WŚ.6233.16.2020.AO

2020-03-09

016/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg

Al. Partyzantów Warszawy 4  Reguły, na części działki nr ew. 617

WŚ.6233.17.2020.AO

2020-03-09

017/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Jeronimo Martins Polska S.A.

Pruszkowie
ul. Przejazdowa 58

WŚ.6233.18.2020.AO

2020-03-09

018/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Żabka Polska

Centrum Logistyczne Nadarzyn zlokalizowane
w Tulipan Park Warszawa przy
Al. Katowickiej 66
w Nadarzynie

WŚ.6233.19.2020.AO

2020-03-03

019/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia dla TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

Wypędy
ul. Zdrojowa 9

WŚ.6233.20.2020.AO

2020-02-27

020/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla K-Metal s.c.

Piastów
ul. Warszawska 47

WŚ.6233.21.2020.AO

2020-03-04

021/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla PPHU Dariusz Nowicki

Pruszków

ul. Traktowa 5

WŚ.6233.22.2020.AO

2020-03-02

022/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Hodowlano – Rolniczej Spółdzielni „Dawidy”

Hodowlano – Rolnicza Spółdzielni „Dawidy”

WS.6233.23.2020.AO

2020-03-06

023/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla MZO w Pruszkowie sp. z o.o.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Pruszkowie

WŚ.6233.24.2020.AO

2020-02-28

024/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Perfekt
sp. z o.o.

Kotowice 2a (część działki nr ew. 133/2), gm. Brwinów

WŚ.6233.25.2020.AO

2020-03-05

025/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla "ARGO-FILM" Spółdzielnia Pracy

Zakład Nr 1
w Nadarzynie przy
ul. Pruszkowskiej 23

WŚ.6233.26.2020.AO

2020-03-09

026/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla INWEN S.J.

Piastów
|Al. Krakowska 28

WS.6233.27.2020.AO

2020-03-05

027/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman
sp. z o.o.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Turystycznej
w Nadarzynie

WŚ.6233.28.2020.AO

2020-03-04

028/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla ZŁOMDAR Dariusz Szczepański

działka nr ew. 120/2
w Biskupicach,
gm. Brwinów

WŚ.6233.29.2020.AO

2020-03-03

029/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla ZŁOMDAR Dariusz Szczepański

działka nr ew. 120/2
w Biskupicach, gm. Brwinów

WŚ.6233.30.2020.AO

2020-03-03

030/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Iwony Głowackiej-Łoń Management Group

Kajetany
ul. Rolna

WŚ.6233.31.2020.AO

2020-03-04

031/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Libherr-Polska sp. z o.o.

Rusiec

Al. Katowicka 125

WŚ.6233.32.2020.AO

2020-03-05

032/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmiane zezwolenia
 na przetwarzanie odpadów dla KMP PrintTechnik Polska sp. z o.o.

instalacja recyklingu kartridży laserowych i atramentowych

WŚ.6233.33.2020.AO

2020-03-05

033/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Kolor-Met Leszek Juszczyk

Urzut, Al. Katowicka 279
 

WŚ.6233.34.2020.AO

2020-03-04

034/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Złom-Mag Magdalena Sokołowska Skup Złomu i Metali Kolorowych

Piastów

ul. Warszawska 49/51
 

WŚ.6233.35.2020.AO

2020-03-05

034/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Lyreco Polska S.A.

Magazyn Centralny Lyreco Polska S.A.

Komorów
ul. Sokołowska 33

WŚ.6233.36.2020.AO

2020-03-04

035/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla SFM Filtry Łuczak sp. z o. o.

Stara Wieś

ul. Grodziska 45

WŚ.6233.37.2020.AO

2020-03-03

036/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla BIMAR Krzysztof Brudziński

Janki
ul. Mszczonowska 9

WŚ.6233.38.2020.AO

2020-03-04

037/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla EKO.Recycling sp.z o.o.

Zakład w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 8

WŚ.6233.39.2020.AO

2020-03-03

038/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla ARKAZEN Ciarka Zenon

Opacz Mała
ul. Czysta

WŚ.6233.40.2020.AO

2020-03-04

039/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla ARKAZEN Ciarka Zenon

Opacz Mała
ul. Czysta

WŚ.6233.41.2020.AO

2020-03-04

040/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów
dla St-Majewski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa  

Pruszków
ul. Kredkowa 1

WŚ.6233.42.2020.AO

2020-03-06

041/2020

wniosek
o wydanie decyzji

inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

WŚ.6233.43.2020.AO

2020-03-08

042/2020

wniosek

o wydanie decyzji

inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla PPHU Budowa i Naprawa Dróg Efekt
sp. z o.o.

przetwarzanie poza instalacją na terenie Gminy Nadarzyn

WŚ.6233.44.2020.AO

2020-04-22

043/2020

Wniosek o wydanie decyzji

inne

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla SIR-COM Stanisław Zajączkowski

Opacz Mała

ul. Targowa 28

WŚ.6233.46.2020.AO

2020-10-19

044/2020

Decyzja

inne

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla Żabka Polska
sp. z o.o.

Zmiana nazwy podmiotu

WŚ.6233.1.2020.AO

2020-06-15

045/2020

 

inne

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla K-Metal s.c.

Zmiana nazwy podmiotu

WŚ.6233.2.2021.AO

2020-06-15

046/2020

Decyzja

inne

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla PPUH Budowa
i Naprawa Dróg Efekt sp. z o.o.

przetwarzanie poza instalacją na terenie Gminy Nadarzyn

WŚ.6233.44.2020.AO

2020-06-29

047/2020

Decyzja

inne

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla Kolor-Met Leszek Juszczyk

Urzut, Al. Katowicka 279
 

WŚ.6233.34.2020.AO

2020-10-01

048/2020

Decyzja

inne

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla Złom-Mag Magdalena Sokołowska Skup Złomu i Metali Kolorowych

Piastów

ul. Warszawska 49/51

WŚ.6233.35.2020.AO

2020-10-16

049/2020

Decyzja

inne

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla VOLCA sp. z o.o.

Brwinów
ul. Piłsudskiego 21

WŚ.6233.7.2020.AO

2020-11-18

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Klaudia Bryk
Data publikacji:10.05.2021 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudia Bryk
Informację aktualizował:Klaudia Bryk
Data aktualizacji:10.05.2021 11:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 143