Zarząd powiatu, co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza
się debatę.

Debata nad Raportem odbędzie 22 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu pruszkowskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport dostępny pod linkiem.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:za 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Data publikacji:28.05.2021 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Łęcka
Data aktualizacji:28.05.2021 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 139