Justyna Łęcka 31.01.2019 14:19

Radni kadencja 2014-2018

­

Baranowski Mariusz

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.


Beyer Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porzdku Publicznego, Administracji i Prawa; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.


Borodzicz Ewa

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Budżetu i Finansów.


Brzeziński Zdzisław

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.
 

Chmielewski Mirosław

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.


Cybulska Maria

KW PO

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 

Dymura Stanisław

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.
 

Gawkowska Karolina

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych.
 

Gołoś Maksym

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Starosta, Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.
 

Jastrzębski Grzegorz

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.

 
Karpiniak Magdalena

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Sekretarz Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
 

Klimaszewska Katarzyna

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.


Kuźmińska Agnieszka

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej.


Makowska Maria  -  Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Makowski Zbigniew

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Nowak Dariusz - mandat wygasł w dniu  4 stycznia 2018 r.


Osiński Tomasz

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
 

Rajkowski Janusz - mandat wygasł w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 

Rymuza Krzysztof

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów.


Sawicka Monika

KW PIS

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Budżetu i Finasów; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.


Sipiera Zdzisław - mandat wygasł w dniu 15 grudnia 2015 r.
 

Smolińska Elżbieta

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów; Członek Komisji Rewizyjnej.
 

Śliwińska Mirosława

KW MWS

Klub Radnych Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

funkcja: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Świercz Artur

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

 

Walczak Edward

KW PO

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.


Walewski Michał

KW PIS

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.

 

Wojciechowska Urszula

KW DW

Klub Radnych Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski

funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Budżetu i Finansów.
 

Wróblewska Emilia

KW PIS

funkcja: Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Zalewska Aurelia - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

KW PIS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

funkcja: Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.

 

Zielińska Zdzisława

KW PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP

funkcja: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Radni kadencja 2014-2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2019 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2019 14:31 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
31.01.2019 14:19 Utworzenie dokumentu. (Justyna Łęcka)