Małgorzata Kalińska 06.02.2019 12:09

Zezwolenia i opinie

­

Drogownictwo - zezwolenia i opinie

I. ZEZWOLENIA W FORMIE DECYZJI

 

1. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej [dotyczy instalacji technicznych naziemnych i podziemnych]

Podstawa prawna:

- Ustawa z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)            

-Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, zmieniona Uchwałą Nr XVI/156/2012 rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012 r.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU, z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje

2. Zezwolenie na umieszczenie obiektu w drodze powiatowej [dotyczy obiektów technicznych, usługowych i handlowych]

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje

3. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w drodze powiatowej

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje.

4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi powiatowej na czas robót

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami

- Opłata skarbowa: nie występuje.

5. Zezwolenie na odbycie imprezy na drodze powiatowej lub gminnej

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

  

Wymagane dokumenty:

- Podanie z załącznikami wymienionymi w wyżej podanym rozporządzeniu.

- Opłata skarbowa 48 zł

 

6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej

Podstawa prawna:

- art.20 pkt 8, art.29 ust.1, ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa:

dla zjazdu indywidualnego - nie występuje.

dla zjazdu publicznego -  82 zł

 

II. ZEZWOLENIA INNE

 

  1. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i kategorii II

 Podstawa prawna:

- Art. 64, art. 64b, art. 64c, art. 64f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r.  w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU

- Opłata skarbowa (zgodna z rodzajem kategorii i okresem obowiązywania)

 

III. OPINIE I UZGODNIENIA

 

1. Komunikacyjne: dla nowych budynków, osiedli, obiektów handlowych i przemysłowych - w sprawie obsługi komunikacyjnej

2. Komunikacyjne z zakresu zarządzania ruchem

3. Techniczne: dla budowanych i przebudowywanych dróg, ulic, placów, parkingów, zjazdów z dróg powiatowych i gminnych - w sprawie ich usytuowania i geometrii. Podstawa prawna: - Ustawa z dn.21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

 

IV. ZATWIERDZENIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

 

1. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas robót w drogach powiatowych i gminnych     

2. Projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie oraz nie mniej niż dwa egzemplarze projektu, posiadające właściwą opinię zarządcy drogi gminnej i opinię policji.

 

V. OPINIOWANIE PROJEKTÓW

 

1. Projekty organizacji ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie oraz nie mniej niż dwa egzemplarze projektu.

 

VI. UZGODNIENIA

 

1. Trasy procesji kościelnych i pielgrzymek na drogach powiatowych i gminnych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa, prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 980 i 1669)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie.

 

  1. Możliwość przejazdu pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna:

- art. 64d ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

- art. 106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.  U.  z  2018 r. poz. 2096)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zezwolenia i opinie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Małgorzata Kalińska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2019 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.08.2021 14:50 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:50 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:49 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:49 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:49 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:47 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:47 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:47 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:46 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:45 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:44 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:42 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:42 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-wersja-edytowalna" (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:42 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:39 Usunięto załącznik zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II (Katarzyna Faber)
09.08.2021 14:39 Usunięto załącznik zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I (Katarzyna Faber)
23.07.2021 12:59 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
23.07.2021 12:57 Usunięto załącznik wniosek wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem (Katarzyna Faber)
12.04.2021 08:47 Dodano załącznik "wniosek wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem" (Małgorzata Kalińska)
12.04.2021 08:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
12.04.2021 08:45 Usunięto załącznik wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem (Małgorzata Kalińska)
12.03.2021 11:15 Edycja dokumentu (Katarzyna Faber)
12.03.2021 11:13 Dodano załącznik "zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I" (Katarzyna Faber)
12.03.2021 11:13 Dodano załącznik "zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II" (Katarzyna Faber)
12.03.2021 11:11 Usunięto załącznik wniosek - zezwolenie kat I na przejazd pojazdu nienormatywnego (Katarzyna Faber)
12.03.2021 11:10 Usunięto załącznik wniosek - zezwolenie kat III na przejazd pojazdu nienormatywnego (Katarzyna Faber)
12.03.2021 11:10 Usunięto załącznik wniosek - zezwolenie kat II na przejazd pojazdu nienormatywnego (Katarzyna Faber)
07.11.2019 10:08 Dodano załącznik "wniosek - zezwolenie kat III na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek - zezwolenie kat I na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:07 Dodano załącznik "wniosek - zezwolenie kat II na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosk o zatwierdzenie organizacji ruchu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:01 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 10:00 Usunięto załącznik wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:59 Usunięto załącznik wniosek zezwolenie kat III na przejazd pojazdu nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:59 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie kat II na przejazd pojazdu nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:59 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie kat I na przejazd pojazdu nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:50 Dodano załącznik "wniosek zezwolenie kat III na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosk o zatwierdzenie organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie kat I na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:49 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie kat II na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:43 Usunięto załącznik WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU-1 (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:43 Usunięto załącznik WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ORGANIZACJI RUCHU-2 (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:43 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:43 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:42 Usunięto załącznik wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:42 Usunięto załącznik Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urzadzenia technicznego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:42 Usunięto załącznik Wniosek o zezwolenia na umieszczenie reklamy (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:41 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat - III -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:41 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat - II -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:41 Usunięto załącznik wniosek-zezwolenie-kat - I -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego (Małgorzata Kalińska)
07.11.2019 09:41 Usunięto załącznik wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej (Małgorzata Kalińska)
15.05.2019 15:06 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat - II -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Agata Olek)
15.05.2019 15:06 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat - III -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Agata Olek)
15.05.2019 15:06 Edycja dokumentu (Agata Olek)
15.05.2019 15:04 Dodano załącznik "wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej" (Agata Olek)
15.05.2019 15:04 Dodano załącznik "wniosek-zezwolenie-kat - I -na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego" (Agata Olek)
15.05.2019 15:03 Dodano załącznik "wniosek_wydanie_opinii_komunikacyjnej z zakresu zarządzania ruchem" (Agata Olek)
15.05.2019 15:02 Dodano załącznik "Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urzadzenia technicznego" (Agata Olek)
15.05.2019 15:00 Dodano załącznik "WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU-1" (Agata Olek)
15.05.2019 15:00 Dodano załącznik "Wniosek o zezwolenia na umieszczenie reklamy" (Agata Olek)
15.05.2019 14:59 Dodano załącznik "WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ORGANIZACJI RUCHU-2" (Agata Olek)
15.05.2019 14:58 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu" (Agata Olek)
15.05.2019 14:55 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie umieszczenie reklamy (Agata Olek)
15.05.2019 14:55 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu (Agata Olek)
15.05.2019 14:55 Usunięto załącznik wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej (Agata Olek)
15.05.2019 14:55 Usunięto załącznik wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarzadzania ruchem (Agata Olek)
15.05.2019 14:54 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (Agata Olek)
15.05.2019 14:54 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (Agata Olek)
15.05.2019 14:54 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego (Agata Olek)
15.05.2019 14:54 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia (Agata Olek)
15.05.2019 14:53 Usunięto załącznik wniosek o zatwierdzenie projektu organziacji ruchu (Agata Olek)
15.05.2019 14:53 Usunięto załącznik wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu (Agata Olek)
14.05.2019 14:21 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego" (Małgorzata Kalińska)
14.05.2019 14:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
14.05.2019 14:20 Usunięto załącznik wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (Małgorzata Kalińska)
07.02.2019 07:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 15:00 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:59 Dodano załącznik "wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:59 Dodano załącznik "wniosek o zatwierdzenie projektu organziacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:57 Usunięto załącznik wniosek o zatwierdzenie projektu organziacji ruchu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:57 Usunięto załącznik wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:44 Dodano załącznik "wniosek o zatwierdzenie projektu organziacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 14:43 Dodano załącznik "wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 13:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 13:04 Usunięto załącznik wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III" na "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:54 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I" na "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:54 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II" na "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:46 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:45 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:45 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:25 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:24 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:23 Dodano załącznik "wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:23 Dodano załącznik "wniosek o zezwolenie umieszczenie reklamy" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:22 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:22 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:20 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:19 Dodano załącznik "wniosek o wydanie opinii komunikacyjnej z zakresu zarzadzania ruchem" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:15 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:13 Usunięto załącznik Zezwolenia i opinie (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:12 Edycja dokumentu (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:11 Dodano załącznik "Zezwolenia i opinie" (Małgorzata Kalińska)
06.02.2019 12:09 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Kalińska)