Justyna Łęcka 06.02.2019 13:48

Zawiadomienie o zwołaniu XXXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego

­

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
28 września 2021 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube oraz profilu Powiatu Pruszkowskiego na Facebooku.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-440/2021/.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
  /BR-441/2021/.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-442/2021/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-443/2021/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021/BR-444/2021/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przystąpienia do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”/BR-445/2021/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” /BR-446/2021/.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zwołaniu XXXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2019 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2021 11:04 Dodano załącznik "BR_440_2021_przyjęcie rezygnacji wicestarosty1.pdf" (Justyna Łęcka)
24.09.2021 11:04 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
24.09.2021 11:03 Usunięto załącznik BR_442_2021_powołanie wicestarosty.pdf (Justyna Łęcka)
24.09.2021 11:03 Usunięto załącznik BR_440_2021_przyjęcie rezygnacji wicestarosty.pdf (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_440_2021_przyjęcie rezygnacji wicestarosty.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_441_2021_powołanie komisji skrutacyjnej.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_442_2021_powołanie wicestarosty.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_443_2021_zmiany wpf.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_444_2021_zmiany budżet.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_445_2021_przystąpienie do związku powiatowo-gminnego.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Dodano załącznik "BR_446_2021_przyjęcie statutu związku powiatowo_gminnego.pdf" (Justyna Łęcka)
23.09.2021 10:16 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:24 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:23 Dodano załącznik "BR.0000.44.2021_porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:22 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:21 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:21 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:20 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.09.2021 17:18 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:10 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:08 Usunięto załącznik BR_433_2021_Informacja o pracy Zarządu od 10 czerwca do 25 sierpnia 2021 roku.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:08 Usunięto załącznik BR_432_2021_skarga na bezczynność starosty.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:08 Usunięto załącznik BR.0000.40.2021_porządek XXXVI sesji RP.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_431_2021_wygaśnięcie mandatu.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_438_2021_Brwinów - zimowe utrzymanie dróg.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_435_2021_zmiany w budżecie.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_437_2021_Piastów - zimowe utrzymanie dróg.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_436_2021_program współpracy z ngo - konsultacje.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Usunięto załącznik BR_434_2021_zmiany w wpf.pdf (Justyna Łęcka)
10.09.2021 13:07 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
31.08.2021 13:49 Dodano załącznik "BR_431_2021_wygaśnięcie mandatu.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 13:49 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_432_2021_skarga na bezczynność starosty.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_433_2021_Informacja o pracy Zarządu od 10 czerwca do 25 sierpnia 2021 roku.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_434_2021_zmiany w wpf.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_435_2021_zmiany w budżecie.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_436_2021_program współpracy z ngo - konsultacje.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_437_2021_Piastów - zimowe utrzymanie dróg.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Dodano załącznik "BR_438_2021_Brwinów - zimowe utrzymanie dróg.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:54 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:54 Dodano załącznik "BR.0000.40.2021_porządek XXXVI sesji RP.pdf" (Justyna Łęcka)
31.08.2021 08:53 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.08.2021 12:24 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_426_2021_informacja dyrektora sp zzoz_dot. kontroli.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_425_2021_zatwierdzenie programu naprawczego SPZZOZ.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_424_2021_statut SPZZOZ w Pruszkowie.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_423_2021_zatwierdzenie sprawozdania finasowego SPZZOZ w Pruszkowie.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_422_2021_udzielenie pomocy finasowej _piastów.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR_421_2021_zmiany budżet.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Usunięto załącznik BR.0000.36.2021_porządek XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:24 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:23 Usunięto załącznik BR_420_2021_zmiany wpf.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
11.08.2021 12:23 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
27.07.2021 14:31 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
27.07.2021 12:50 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:50 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:48 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:48 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:46 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:45 Dodano załącznik "BR_425_2021_zatwierdzenie programu naprawczego SPZZOZ.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:45 Dodano załącznik "BR_426_2021_informacja dyrektora sp zzoz_dot. kontroli.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:44 Dodano załącznik "BR_422_2021_udzielenie pomocy finasowej _piastów.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:44 Dodano załącznik "BR_423_2021_zatwierdzenie sprawozdania finasowego SPZZOZ w Pruszkowie.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:44 Dodano załącznik "BR_424_2021_statut SPZZOZ w Pruszkowie.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:44 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:43 Usunięto załącznik BR_406_2021_zmiany w budżecie.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:43 Dodano załącznik "BR.0000.36.2021_porządek XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:43 Dodano załącznik "BR_420_2021_zmiany wpf.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:43 Dodano załącznik "BR_421_2021_zmiany budżet.pdf" (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:43 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:42 Usunięto załącznik BR_408_2021_zasady udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:42 Usunięto załącznik BR_403_2021_informacja o pracy Zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:42 Usunięto załącznik BR_405_2021_zmiany wpf.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:42 Usunięto załącznik BR_407_2021_zaciągnięcie kredytu długoterminowego.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:42 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:41 Usunięto załącznik BR_409_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_3.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Usunięto załącznik BR_414_2021_absolutorium.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Usunięto załącznik BR_413_2021_wotum zaufania.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Usunięto załącznik BR_412_2021_sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Usunięto załącznik BR_411_2021_nabycie_bezprzetargowe_ nieruchomości _Moszna Wieś.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:40 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:39 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 77_152.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_402_2021_raport o stanie powiatu1.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 1_76.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_415_2021_zlecenie kontroli komisji rewizyjnej.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_0000_30_2021_Porządek XXXIV sesji 22 czerwca 2021 r.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Usunięto załącznik BR_410_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_4.pdf (Justyna Łęcka)
27.07.2021 12:38 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 13:02 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 13:01 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:40 Dodano załącznik "BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 77_152.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:40 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:39 Dodano załącznik "BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 1_76.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:39 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:30 Dodano załącznik "BR_412_2021_sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:30 Dodano załącznik "BR_413_2021_wotum zaufania.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:30 Dodano załącznik "BR_414_2021_absolutorium.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:30 Dodano załącznik "BR_415_2021_zlecenie kontroli komisji rewizyjnej.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_0000_30_2021_Porządek XXXIV sesji 22 czerwca 2021 r.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_402_2021_raport o stanie powiatu1.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_403_2021_informacja o pracy Zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_405_2021_zmiany wpf.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_406_2021_zmiany w budżecie.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_407_2021_zaciągnięcie kredytu długoterminowego.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_408_2021_zasady udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_409_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_3.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_410_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_4.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Dodano załącznik "BR_411_2021_nabycie_bezprzetargowe_ nieruchomości _Moszna Wieś.pdf" (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Usunięto załącznik BR_385_2021_informacja ZarząduPowiatu.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Usunięto załącznik BR_386_2021_zmiany WPF.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Usunięto załącznik BR_387_2021_zmiany bużetu.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Usunięto załącznik BR_388_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości Żółwin.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Usunięto załącznik BR_389_2021_strandardy kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR.0000.2021_Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_395_2021_informacja o zimowym utrzymaniu dróg w 2020 roku.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_383_2021_informacja PPSP za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_394_2021_sprawozdanie Rzecznika Konsumentów za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_392_2021_informacja Inspekcja Weterynaryjna za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_391_2021_informacja SANEPID za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Usunięto załącznik BR_390_2021_strategia rozwoju elektromobilności.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:27 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_400_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora pup.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_399_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_398_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora spzzoz oraz szpitala2.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_397_2021_rozpatrzenie skargi na członka zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_382_2021_sprawozdanie Policji za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:26 Usunięto załącznik BR_396_2021_sprawozdanie programu współpracy z NGO za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:25 Usunięto załącznik BR_401_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:25 Usunięto załącznik BR_393_2021_ocena zasobów pomocy społeznej za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:24 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.06.2021 12:23 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_396_2021_sprawozdanie programu współpracy z NGO za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_397_2021_rozpatrzenie skargi na członka zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_398_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora spzzoz oraz szpitala2.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_399_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_400_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora pup.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Dodano załącznik "BR_401_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:29 Dodano załącznik "BR_392_2021_informacja Inspekcja Weterynaryjna za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:29 Dodano załącznik "BR_393_2021_ocena zasobów pomocy społeznej za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:29 Dodano załącznik "BR_394_2021_sprawozdanie Rzecznika Konsumentów za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:29 Dodano załącznik "BR_395_2021_informacja o zimowym utrzymaniu dróg w 2020 roku.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Dodano załącznik "BR_387_2021_zmiany bużetu.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Dodano załącznik "BR_388_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości Żółwin.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Dodano załącznik "BR_389_2021_strandardy kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Dodano załącznik "BR_390_2021_strategia rozwoju elektromobilności.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Dodano załącznik "BR_391_2021_informacja SANEPID za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:27 Dodano załącznik "BR_383_2021_informacja PPSP za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:27 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:27 Dodano załącznik "BR_385_2021_informacja ZarząduPowiatu.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:27 Dodano załącznik "BR_386_2021_zmiany WPF.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:26 Dodano załącznik "BR.0000.2021_Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:26 Dodano załącznik "BR_382_2021_sprawozdanie Policji za 2020 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:25 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:25 Usunięto załącznik BR_384_2021_zoobowiązanie dyrektora do przedstawienia wyników kontroli.pdf (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:25 Usunięto załącznik BR.0000.21.2021_porzdek XXXII sesji RP.pdf (Justyna Łęcka)
04.05.2021 15:24 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:18 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:14 Dodano załącznik "BR.0000.21.2021_porzdek XXXII sesji RP.pdf" (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:14 Dodano załącznik "BR_384_2021_zoobowiązanie dyrektora do przedstawienia wyników kontroli.pdf" (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:14 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. I.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_366_2021_sprawozdanie z realizacji programu pieczy zastępczej na lata 2019-2021.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_364_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_363_2021_podział środków PFRON.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_362_2021_zmieniająca kierunki działań Zarządu ws. inwestycji drogowych.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_361_2021_zasady udzielania dotacji spółkom wodnym.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Usunięto załącznik BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. III.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:12 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:09 Usunięto załącznik BR_367_2021_sprawozdanie z działaności PUP za 2020 r..pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. IV.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR.0000.15.2021_porządek XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. III.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. II.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_358_2021_zmiany wpf.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_359_2021_zmiany w budżecie.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. I.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:08 Usunięto załącznik BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. II.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_375_2021_rozpatrzenie skargi.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_374_2021_kontrola SOSW.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_371_2021_informacja o pracy Zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_369_2021_sprawozdanie z działalności ZOW za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_370_2021_sprawozdanie z działań programu przwciwdziałania przemocy.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:07 Usunięto załącznik BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. V.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:06 Usunięto załącznik BR_365_2021_sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok.pdf (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:06 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:06 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.04.2021 16:05 Usunięto załącznik Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych.pdf (Justyna Łęcka)
19.03.2021 12:36 Dodano załącznik "Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych.pdf" (Justyna Łęcka)
19.03.2021 12:36 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.03.2021 13:33 Dodano załącznik "BR_374_2021_kontrola SOSW.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:33 Dodano załącznik "BR_375_2021_rozpatrzenie skargi.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:32 Dodano załącznik "BR_369_2021_sprawozdanie z działalności ZOW za 2020 rok.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:32 Dodano załącznik "BR_370_2021_sprawozdanie z działań programu przwciwdziałania przemocy.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:32 Dodano załącznik "BR_371_2021_informacja o pracy Zarządu.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:32 Dodano załącznik "BR_374_2021_kontrola SOSW.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:32 Usunięto załącznik BR_374_2021_kontrola SOSW.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:31 Dodano załącznik "BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. IV.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:31 Dodano załącznik "BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. V.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:30 Dodano załącznik "BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. I.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:30 Dodano załącznik "BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. II.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:30 Dodano załącznik "BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej cz. III.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:14 Usunięto załącznik BR_369_2021_sprawozdanie z działalności ZOW za 2020 rok.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:13 Dodano załącznik "BR_369_2021_sprawozdanie z działalności ZOW za 2020 rok.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:10 Dodano załącznik "BR_366_2021_sprawozdanie z realizacji programu pieczy zastępczej na lata 2019-2021.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:10 Dodano załącznik "BR_367_2021_sprawozdanie z działaności PUP za 2020 r..pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:09 Dodano załącznik "BR_364_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:09 Dodano załącznik "BR_365_2021_sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:08 Dodano załącznik "BR_363_2021_podział środków PFRON.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:07 Dodano załącznik "BR_361_2021_zasady udzielania dotacji spółkom wodnym.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:07 Dodano załącznik "BR_362_2021_zmieniająca kierunki działań Zarządu ws. inwestycji drogowych.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:06 Dodano załącznik "BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. III.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:05 Dodano załącznik "BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. I.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:05 Dodano załącznik "BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. II.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:02 Dodano załącznik "BR.0000.15.2021_porządek XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:02 Dodano załącznik "BR_358_2021_zmiany wpf.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 13:02 Dodano załącznik "BR_359_2021_zmiany w budżecie.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:59 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:55 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:54 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:54 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:49 Usunięto załącznik BR_354_2021_projekt uchwały_wniosek o odwołanie członka zarządu.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR.0000.9.2021_porządek XXIX sesji.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR_349_2021_sytuacja finansowa.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR_350_2021_informacja dyrektora do protokołu kontroli problemowej.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR_351_2021_uchwała zarządu w sprawie odwołania dyrektora spz zoz.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR_352_2021_spz zoz szpital węzłowy.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
16.03.2021 12:48 Usunięto załącznik BR_353_2021_szczepienia.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR.0000.9.2021_porządek XXIX sesji.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_349_2021_sytuacja finansowa.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_350_2021_informacja dyrektora do protokołu kontroli problemowej.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_351_2021_uchwała zarządu w sprawie odwołania dyrektora spz zoz.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_352_2021_spz zoz szpital węzłowy.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_353_2021_szczepienia.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Dodano załącznik "BR_354_2021_projekt uchwały_wniosek o odwołanie członka zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:23 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:18 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:17 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:16 Usunięto załącznik BR_357_2021_wybór przewodniczącego.pdf (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:16 Usunięto załącznik BR_356_2021_powołanie komisji skrutacyjnej.pdf (Justyna Łęcka)
02.03.2021 10:16 Usunięto załącznik BR_355_2021_przyjęcie rezygnazji z funkcji przewodniczącego.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:49 Dodano załącznik "BR_355_2021_przyjęcie rezygnazji z funkcji przewodniczącego.pdf" (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:49 Dodano załącznik "BR_356_2021_powołanie komisji skrutacyjnej.pdf" (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:49 Dodano załącznik "BR_357_2021_wybór przewodniczącego.pdf" (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:49 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:48 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Usunięto załącznik BR_353_2021_szczepienia.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Usunięto załącznik BR_351_2021_uchwała zarządu w sprawie odwołania dyrektora spz zoz.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Usunięto załącznik BR_350_2021_informacja dyrektora do protokołu kontroli problemowej.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Usunięto załącznik BR_349_2021_sytuacja finansowa.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Usunięto załącznik BR.0000.9.2021_porządek XXIX sesji.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:47 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:46 Usunięto załącznik BR_354_2021_projekt uchwały_wniosek o odwołanie członka zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
26.02.2021 13:46 Usunięto załącznik BR_352_2021_spz zoz szpital węzłowy.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR.0000.9.2021_porządek XXIX sesji.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_349_2021_sytuacja finansowa.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_350_2021_informacja dyrektora do protokołu kontroli problemowej.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_351_2021_uchwała zarządu w sprawie odwołania dyrektora spz zoz.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_352_2021_spz zoz szpital węzłowy.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_353_2021_szczepienia.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Dodano załącznik "BR_354_2021_projekt uchwały_wniosek o odwołanie członka zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:40 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:39 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:38 Usunięto załącznik BR-336_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie programu dla osób stosujących przemoc.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:38 Usunięto załącznik BR_338_2021_wybór komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora spz zoz.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:38 Usunięto załącznik BR_339_2021_wybór biegłego rewidenta.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:38 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:38 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_344_2021_plany pracy komisji stałych.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_340_2021_informacja o pracy zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_331_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości_Moszna.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_335_2021_wyłączenie z ZS im. S. Staszica i likwidacja szkoły policealnej.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_333_2021_utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZS F.Nansena.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:37 Usunięto załącznik BR_334_2021_przekształcenie SOSW w Zespół Szkół Specjalnych.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:36 Usunięto załącznik BR_347_2021_sprawozdania z prac komisji.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:36 Usunięto załącznik BR_337_2021_zmiana harmonogramu rozkładu godzin aptek.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:36 Usunięto załącznik BR_345_2021_rozpatrzenie skargi_zanonimizowana.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:36 Usunięto załącznik BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane2.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:36 Usunięto załącznik BR_332_2021_zbycie nieruchomości_gm. Brwinów.pdf (Justyna Łęcka)
25.02.2021 10:35 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 16:17 Dodano załącznik "BR_347_2021_sprawozdania z prac komisji.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 16:17 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:44 Usunięto załącznik BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:44 Dodano załącznik "BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane2.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:44 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:42 Dodano załącznik "BR_333_2021_utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZS F.Nansena.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:42 Dodano załącznik "BR_332_2021_zbycie nieruchomości_gm. Brwinów.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:42 Dodano załącznik "BR_331_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości_Moszna.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:42 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_345_2021_rozpatrzenie skargi_zanonimizowana.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_344_2021_plany pracy komisji stałych.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_340_2021_informacja o pracy zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_339_2021_wybór biegłego rewidenta.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_338_2021_wybór komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora spz zoz.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_337_2021_zmiana harmonogramu rozkładu godzin aptek.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR-336_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie programu dla osób stosujących przemoc.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_335_2021_wyłączenie z ZS im. S. Staszica i likwidacja szkoły policealnej.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Dodano załącznik "BR_334_2021_przekształcenie SOSW w Zespół Szkół Specjalnych.pdf" (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:41 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_326_2020_rozpatrzenie skargi_zaanonimizowana.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_325_2020_plan pracy rady powiatu pruszkowskiego na 2021 rok_plus terminarz.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_324_2020_plan pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_323_2020_wybór członka komisji skarg, wniosków i petycji.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_321_2020_informacja o pracy zarządu.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_320_2020_program dla osób stosujących przemoc.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_319_2020_pokrycie straty netto SPZ ZOZ.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_318_2020_wydatki niewygasające w 2020 r..pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_317_2020_budżet zmiany.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Usunięto załącznik BR_316_2020_zmiany w wpf.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:36 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:35 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:35 Usunięto załącznik BR_311_2020_budżet na 2021 r..pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 15:35 Usunięto załącznik BR_310_2020_wpf _2021.pdf (Justyna Łęcka)
08.02.2021 10:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:45 Dodano załącznik "BR_310_2020_wpf _2021.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:45 Dodano załącznik "BR_311_2020_budżet na 2021 r..pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:44 Dodano załącznik "BR_326_2020_rozpatrzenie skargi_zaanonimizowana.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:44 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_316_2020_zmiany w wpf.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_317_2020_budżet zmiany.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_318_2020_wydatki niewygasające w 2020 r..pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_319_2020_pokrycie straty netto SPZ ZOZ.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_320_2020_program dla osób stosujących przemoc.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_321_2020_informacja o pracy zarządu.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_323_2020_wybór członka komisji skarg, wniosków i petycji.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_324_2020_plan pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:43 Dodano załącznik "BR_325_2020_plan pracy rady powiatu pruszkowskiego na 2021 rok_plus terminarz.pdf" (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:36 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:35 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:34 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:33 Usunięto załącznik BR_313_2020_w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia Powiatu Pruszkowskiego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego z funduszy.pdf (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:33 Usunięto załącznik BR-312_2020_przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu zaproponowanego dla Polski przez Unię Europejską.pdf (Justyna Łęcka)
14.12.2020 13:33 Usunięto załącznik BR.0000.49.2020_porządek XXVI sesji RP.pdf (Justyna Łęcka)
07.12.2020 13:06 Dodano załącznik "BR-312_2020_przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu zaproponowanego dla Polski przez Unię Europejską.pdf" (Justyna Łęcka)
07.12.2020 13:06 Dodano załącznik "BR_313_2020_w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia Powiatu Pruszkowskiego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego z funduszy.pdf" (Justyna Łęcka)
07.12.2020 13:06 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.12.2020 13:14 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.12.2020 13:14 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
04.12.2020 13:13 Dodano załącznik "BR.0000.49.2020_porządek XXVI sesji RP.pdf" (Justyna Łęcka)
04.12.2020 13:12 Usunięto załącznik BR.0000.44.2020_porządek XXV sesji RP.pdf (Justyna Łęcka)
04.12.2020 13:12 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:45 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:44 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:43 Dodano załącznik "BR.0000.44.2020_porządek XXV sesji RP.pdf" (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:43 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:42 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.11.2020 17:42 Usunięto załącznik BR.0000.36.2020_porządek XXIV sesji.pdf (Justyna Łęcka)
29.09.2020 08:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Janowska)
28.09.2020 12:04 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
28.09.2020 12:01 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
28.09.2020 12:01 Dodano załącznik "BR.0000.36.2020_porządek XXIV sesji.pdf" (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
28.09.2020 12:00 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
28.09.2020 11:59 Usunięto załącznik BR.0000.27.2020_porządek XXII sesja Rady Powiatu.pdf (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
25.08.2020 17:24 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
18.08.2020 14:09 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
18.08.2020 14:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
18.08.2020 14:07 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.07.2020 15:58 Dodano załącznik "BR.0000.27.2020_porządek XXII sesja Rady Powiatu.pdf" (Justyna Łęcka)
08.07.2020 15:58 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.07.2020 15:57 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.07.2020 15:57 Usunięto załącznik BR.0000.23.2020 Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu.pdf (Justyna Łęcka)
23.06.2020 09:41 Edycja dokumentu (Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk)
23.06.2020 09:35 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
23.06.2020 09:34 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:59 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:59 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:58 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:58 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:55 Dodano załącznik "BR.0000.23.2020 Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu.pdf" (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.06.2020 17:54 Usunięto załącznik Porządek_BR.0000.17.2020.pdf (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:32 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:31 Usunięto załącznik Porządek_BR.0000.17.2020.pdf (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:31 Dodano załącznik "Porządek_BR.0000.17.2020.pdf" (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:29 Usunięto załącznik BR.0000.13.2020_porządek XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego_zanonimizowany.pdf (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:29 Dodano załącznik "Porządek_BR.0000.17.2020.pdf" (Justyna Łęcka)
19.05.2020 15:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:37 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:36 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:36 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:35 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:34 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:33 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:32 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:32 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:30 Dodano załącznik "BR.0000.13.2020_porządek XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego_zanonimizowany.pdf" (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
30.04.2020 11:29 Usunięto załącznik BR.0000.9.2020_porządek XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf (Justyna Łęcka)
16.04.2020 11:01 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 11:00 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 10:59 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 10:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 10:54 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 10:53 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 10:51 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
16.04.2020 09:18 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:31 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:30 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:29 Dodano załącznik "BR.0000.9.2020_porządek XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:28 Usunięto załącznik BR.0000.2.2020_porządek XVII sesji.pdf (Justyna Łęcka)
15.04.2020 15:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
29.01.2020 11:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Janowska)
29.01.2020 11:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Janowska)
28.01.2020 09:53 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
28.01.2020 09:52 Usunięto załącznik BR.0000.70.2019_porządek XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf (Justyna Łęcka)
28.01.2020 09:52 Dodano załącznik "BR.0000.2.2020_porządek XVII sesji.pdf" (Justyna Łęcka)
10.12.2019 12:32 Dodano załącznik "BR.0000.70.2019_porządek XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.pdf" (Justyna Łęcka)
10.12.2019 12:32 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
10.12.2019 12:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
10.12.2019 12:28 Usunięto załącznik BR.0000.57.2019 porządek XIV sesji Rady Powiatu.pdf (Justyna Łęcka)
10.12.2019 12:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
12.11.2019 13:51 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
12.11.2019 13:50 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
12.11.2019 13:48 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.10.2019 14:08 Dodano załącznik "BR.0000.57.2019 porządek XIV sesji Rady Powiatu.pdf" (Justyna Łęcka)
08.10.2019 14:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.10.2019 14:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
08.10.2019 14:07 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.09.2019 12:08 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
20.08.2019 09:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
20.08.2019 09:27 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
25.06.2019 15:56 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.06.2019 14:33 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.06.2019 14:32 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.06.2019 14:29 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.06.2019 14:28 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
11.06.2019 12:26 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
24.05.2019 11:51 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.05.2019 13:51 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
14.05.2019 13:49 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
26.03.2019 15:11 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
26.03.2019 15:09 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
13.03.2019 12:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.02.2019 13:20 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
22.02.2019 13:19 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 14:57 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 14:56 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 14:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 14:55 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 13:52 Edycja dokumentu (Justyna Łęcka)
06.02.2019 13:48 Utworzenie dokumentu. (Justyna Łęcka)