Sylwia Krawczyk 26.03.2019 14:04

Informacje i wnioski do pobrania

­

Z-ca Naczelnika Radosław Chechłacz           tel. (22) 738-15-75


e-mail: nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl
adres:  05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, wejście A, II piętro, pok. 211

godziny pracy:
poniedziałek - piątek:8.00 – 16.00
(w poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 18.00 odbywają się dyżury wyznaczonego pracownika Wydziału)

Zakres działania:

1) Zwroty wywłaszczonych nieruchomości  tel. 22 -738-15-91.

2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Pruszkowski, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
tel. 22 - 738-15-77, 738-15-97, 738-15-94.

Informacja dla użytkowników wieczystych: http://bip.powiat.pruszkow.pl/?a=15490

3) Naliczanie opłat przekształceniowych, wydawanie zaświadczeń o przekształceniu wydawanie zaświadczeń będących podstawą do wykreślenia roszczeń z działu III księgi wieczystej, naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Pruszkowski. tel. 22-738-15-77, 738-15-97, 738-15-94.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  - tel. 22 -738-15-79

Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku (wzór niżej) i aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN za wydanie decyzji (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku).

5) Sprawy związane z mieniem pozostawionym poza obecnym granicami RP, tzw. mieniem zabużańskim -
tel. 22 -738-15-79.

6) Składanie wniosków do sądu o wykreślenie z działu III ksiąg wieczystych, zastrzeżeń dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa.
Wnioski składane są po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego w celu porządkowania zapisów w księgach wieczystych.

7) Wydawanie zezwoleń na wykreślenie spłaconych zobowiązań wobec Skarbu Państwa z ksiąg wieczystych -
    tel. 22 -738-15-79.

8) Udzielanie informacji w sprawie zwrotów nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa. tel.22 738-15-91.

9) Sprzedaż, dzierżawa, najem i użyczanie  nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pruszkowskiego -
tel. 22 -738-15-76, 738-15-70.

10) Odszkodawania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy przepisy wprowadzajacej ustawy  reformujące administrację publiczną oraz za grunty wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami  - tel.22- 738-15-92.

11) Odszkodawania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie  tzw. "specustawy drogowej" - tel. 738-15-93.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje i wnioski do pobrania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2019 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 12:15 Dodano załącznik "Oświadczenie o wydaniu nieruchomości" (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 12:15 Dodano załącznik "Oświadczenie o numerze konta" (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 12:15 Dodano załącznik "Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji" (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 12:15 Dodano załącznik "Zrzeczenie się prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie" (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 12:15 Dodano załącznik "Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości " (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 12:07 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 98" (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 11:53 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego." (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 11:48 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie wyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia." (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 11:48 Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej." (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 11:48 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu." (Agnieszka Olewniczak)
06.05.2021 11:39 Dodano załącznik "Wniosek do Wojewody Mazowieckie o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie gruntu -art.73" (Agnieszka Olewniczak)
16.06.2020 10:11 Edycja dokumentu (Sylwia Krawczyk)
07.08.2019 09:28 Edycja dokumentu (Sylwia Krawczyk)
07.08.2019 09:27 Usunięto załącznik Wniosek o wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej(2).pdf (Sylwia Krawczyk)
07.08.2019 09:27 Usunięto załącznik Wniosek o wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej(1).doc (Sylwia Krawczyk)
04.06.2019 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Krawczyk)
04.06.2019 13:12 Dodano załącznik "Wniosek o wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej(1).doc" (Sylwia Krawczyk)
04.06.2019 13:12 Dodano załącznik "Wniosek o wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej(2).pdf" (Sylwia Krawczyk)
04.06.2019 13:10 Usunięto załącznik Wniosek o wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej.pdf (Sylwia Krawczyk)
16.05.2019 10:21 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
27.03.2019 13:47 Edycja dokumentu (Radosław Chechłacz)
26.03.2019 15:07 Dodano załącznik "Wniosek o naliczenie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego.doc" (Sylwia Krawczyk)
26.03.2019 15:07 Dodano załącznik "Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego we wlasnosc.doc" (Sylwia Krawczyk)
26.03.2019 15:07 Dodano załącznik "bonifikata od opłaty rocznej.doc" (Sylwia Krawczyk)
26.03.2019 15:07 Edycja dokumentu (Sylwia Krawczyk)
26.03.2019 14:04 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Krawczyk)