Agata Olek 27.03.2019 10:33

Zaświadczenie o lasach

­

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2019 ze zm.).
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
  2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o lasach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2019 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.05.2019 10:39 Dodano załącznik "Wniosek" (Agata Olek)
16.05.2019 10:39 Edycja dokumentu (Agata Olek)
16.05.2019 10:37 Usunięto załącznik wniosek (Agata Olek)
09.05.2019 13:12 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
28.03.2019 08:49 Edycja dokumentu (Agata Olek)
28.03.2019 08:47 Edycja dokumentu (Agata Olek)
28.03.2019 08:45 Edycja dokumentu (Agata Olek)
28.03.2019 08:44 Dodano załącznik "wniosek" (Agata Olek)
27.03.2019 10:33 Utworzenie dokumentu. (Agata Olek)