Kamila Sikorska 27.03.2019 11:08

Inna dokumentacja geologiczna

­

Inna dokumentacja geologiczna

Podstawa prawna:

  • art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 2 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Wymagane dokumenty:

  • pismo przekazujące dokumentację;

  • 3 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz 3 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Opłata skarbowa:

  • przekazanie innej dokumentacji geologicznej bez opłat;
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piatek 800-1400;
  • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Sposób załatwienia sprawy przez Urząd:

Przesłanie po jednym egzemplarzu dokumentacji, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Inna dokumentacja geologiczna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Informację wytworzył:Kamila Sikorska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2019 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2021 12:43 Dodano załącznik "pismo przekazujące inną dokumentację geologiczną.doc" (Kamila Sikorska)
30.04.2021 12:42 Usunięto załącznik Pismo przekazujące inną dokumentację geologiczną (Kamila Sikorska)
30.04.2021 12:41 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:47 Dodano załącznik "Pismo przekazujące inną dokumentację geologiczną" (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:46 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
09.03.2020 10:46 Usunięto załącznik PISMO PRZEKAZUJĄCE INNĄ DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNĄ (Kamila Sikorska)
06.03.2020 15:06 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
06.05.2019 16:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 16:07 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
06.05.2019 15:51 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
25.04.2019 14:27 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
28.03.2019 14:55 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
27.03.2019 11:17 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
27.03.2019 11:16 Dodano załącznik "pismo przekazujące inną dokumentację geologiczną" (Kamila Sikorska)
27.03.2019 11:16 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)