Agata Olek 28.03.2019 10:59

Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej

­

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
    z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,
    z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.
2. Porozumienie o utworzeniu spółki wodnej.
3. Dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki.
4. Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki.
5. Statut spółki wodnej.
6. Wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.
7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2019 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.03.2019 10:15 Edycja dokumentu (Agata Olek)
28.03.2019 10:59 Utworzenie dokumentu. (Agata Olek)