Agata Olek 29.03.2019 08:57

Dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

­

Podstawa prawna

1. Uchwała NR XIII/97/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015 r.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetowych Powiatu Pruszkowskiego.
2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest; w przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że Wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany.
3. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom – pisemna zgodą tych osób.
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie prac budowlanych, potwierdzające spełnienie wymogów ustawy Prawo budowlane.
5. Pismo z urzędu gminy, na obszarze której znajduje się nieruchomość, z której usuwane będą odpady zawierające azbest, stwierdzające że Wnioskodawca nie ubiegał się o dotację z tej gminy na realizację tego samego typu inwestycji na tej samej nieruchomości.
6. Wskazanie specjalistycznej firmy, z którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dotacja na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2019 08:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2020 14:54 Usunięto załącznik oświadczenie nr 1 (Aleksandra Piątek)
09.06.2020 14:54 Usunięto załącznik Regulamin (Aleksandra Piątek)
09.06.2020 14:54 Usunięto załącznik Wniosek (Aleksandra Piątek)
09.06.2020 14:53 Usunięto załącznik oświadczenie nr 2 (Aleksandra Piątek)
29.03.2019 10:16 Edycja dokumentu (Agata Olek)
29.03.2019 09:22 Edycja dokumentu (Agata Olek)
29.03.2019 09:19 Edycja dokumentu (Agata Olek)
29.03.2019 09:18 Dodano załącznik "oświadczenie nr 2" (Agata Olek)
29.03.2019 09:15 Dodano załącznik "oświadczenie nr 1" (Agata Olek)
29.03.2019 09:14 Dodano załącznik "Regulamin" (Agata Olek)
29.03.2019 08:57 Utworzenie dokumentu. (Agata Olek)