Zbigniew Jurkowski 30.03.2019 13:16

Zakres Działania ZZK

­

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

            Kierownik: Waldemar Pielat

            tel. 22 734 08 88
            fax. 22 758 72 16 w. 304
            e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@powiat.pruszkow.pl

            Siedziba:
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            budynek Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie
            II piętro, pok. 307

 

           Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            tel. 22 758 62 52
            fax. 22 759 84 25

 

W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie obsługę zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie.


Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Pełnomocnik Starosty ds. ochrony informacji niejawnych
            Waldemar Pielat
            tel. 22 734 08 88
            fax. 22 758 72 16 w. 304
            e-mail: waldemar.pielat@powiat.pruszkow.pl

            Siedziba:
            ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
            budynek Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie
            II piętro, pok. 307


Do zadań Pełnomocnika Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
 • Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
 • Prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa
  a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą i „ poufne" i „zastrzeżone".
 • Prowadzenie bieżących kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
 • Przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty.
 • Nadzór nad pracą Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz administratorem systemu i inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu informacji niejawnych.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres Działania ZZK
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Informację wytworzył:Waldemar Pielat
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2019 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.02.2020 10:32 Edycja dokumentu (Szymon Kurek)
18.02.2020 10:31 Usunięto załącznik PROGRAM POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA (Szymon Kurek)
18.02.2020 10:31 Usunięto załącznik REJESTR PLACÓWEK TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA (Szymon Kurek)
08.05.2019 12:47 Edycja dokumentu (Szymon Kurek)
30.04.2019 08:40 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
30.04.2019 08:37 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
05.04.2019 13:07 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
30.03.2019 19:33 Dodano załącznik "Program poprawy stanu bezpieczeństwa" (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:33 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:32 Usunięto załącznik Program poprawy stanu bezpieczeństwa (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:29 Dodano załącznik "Program poprawy stanu bezpieczeństwa" (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:29 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:28 Dodano załącznik "Rejestr placówek tymczasowego schronienia" (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 13:16 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)