Zbigniew Jurkowski 30.03.2019 19:00

RODO - klauzula informacyjna

­

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

 

1.Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym                          w Pruszkowie (05-800) z siedzibą przy ul. Drzymały 30 jest Starosta.

Kontakt: tel. (0-22) 738-14-22, sekretariat@powiat.pruszkow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować wysyłając maila na adres: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl, bądź pisemnie, pisząc na adres wskazany powyżej.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

5. Odbiorcy Twoich danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

b) inne podmioty w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska, natomiast w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Państwa uprawnienia będą realizowane w określonych przypadkach wynikających                     z Ogólnego Rozporządzenia RODO.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego lub zrealizować umowy, natomiast w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych. W przypadku zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia RODO.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:RODO - klauzula informacyjna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Informację wytworzył:Michał Landowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2019 19:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2021 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Cegłowski)
02.03.2020 16:11 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
14.02.2020 13:24 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
07.05.2019 11:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:00 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)